palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ön választ, mi segítünk – helyi közösségeket támogató pályázat

2017 legjobb közösségi programjait keresi a Tesco. A Tesco második alkalommal hirdeti meg „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, hogy helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson. A felhívásra 2017. január 31-ig jelentkezhetnek civil szervezetek egészséges életmódot ösztönző, gyermekek fejlődését támogató vagy környezetszépítő-védő programokkal.

A nyertes pályázók egyenként 400 000 Ft támogatást nyerhetnek el programjuk megvalósításához.

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” országos pályázatára olyan programokkal nevezhetnek a civil szervezetek, amelyek a helyi közösségekben fejtik ki jótékony hatásukat, ott, ahol az áruházlánc vásárlói és dolgozói is élnek. A pályázat során a végső nyerteseket az áruházlánc vásárlói választhatják ki, így valóban a közösségek számára legértékesebb törekvések valósulhatnak meg a támogatásból.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása. Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése, például:
  • közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
  • turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
  • növénytelepítés;
   közösségi kertek kialakítása;
  • az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
 2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára, például:
  • táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
  • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
  • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);
  • kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).
 3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek, például:
  • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
  • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
  • a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

 A PÁLYÁZÓK KÖRE: A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 • a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket).

A pályázó szervezet működése és célja meg kell feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

 • A rendelkezésre álló keret: 25.200.000 Forint
 • Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint
 • A nyertes pályázatok száma: 63 darab

A magyarországi Tesco áruházak összesen 63 darab körzetbe lettek besorolva. Az adott körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal. A körzetek listáját a www.tesco.hu/kozosseg oldalon közzétettük.

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:

 • pályázati projektek benyújtása: 2017. január 2. és január 31. között;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2017. február 1. és 2017. február 21. között;
 • vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2017. március 8. és 2017. április 4. között;
 • győztes pályázatok kihirdetése: 2017. április 17-ei héten.
 • A pályázati projekt futamideje: 2017. május 1. és 2018. február 28.
 • A nyertesek kötelesek a projektet 2017. augusztus 31-ig megkezdeni, és 2018. február 28-áig lezárni.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

tesco_on_valaszt_mi_segitunk_felhivas_es_utmutato_reszveteli_feltetelek

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: Pályázatot 2017. január 31-ig (23:59) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani

Minden pályázót bíztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Molnár Klára, kozossegipalyazat@tesco.hu, (1) 700-020

Bővebb információ a www.tesco.hu/kozosseg weboldalon érhető el. Az érdeklődő pályázók kérdéseiket a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldve tehetik fel.