palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Otthonteremtő program

Fatima Ház Alapítvány pályázatot hirdet olyan rászoruló családok részére akiknek nem rendelkeznek saját lakással és az albérletet nem tudják  fizetni.

Pályázat kiírásának célja: Saját lakhatással nem rendelkező, a társadalom perifériájára szorult a megélhetésért küzdő, segítségre szoruló családok, támogatása az újra beilleszkedés során. Olyan stabil és önfenntartóan működő szociális közösség létrehozása, amely lehetőséget nyújt az arra rászoruló családoknak, hogy saját munkájuk és a közösség segítségével megteremtsék az önmaguk és a közösség tagjai számára az emberi élethez szükséges alapvető feltételeket. Önfenntartó, otthonok teremtése, élelmezés biztosítása, stabil, családbarát munkahelyek teremtése, gyermekeik számára pedig a megfelelő tanítatás elősegítése, nyelvek oktatásával elérve, hogy jó eséllyel találjanak munkát az életbe kikerülve. További cél, hogy a befogadható családok száma folyamatosan bővüljön. Az így létre jött telepeket tanya gazdaságoknak nevezzük.

A program bemutatása: Elhagyott tanyákat, gazdasági udvarokat, telepeket kutatunk fel és kérünk el tartós szívességi használatra, vagy más formában használati vagy tulajdonjogot szerzünk. Önkéntes munkával és az oda beköltözők segítségével lakható állapotba hozzuk. A megélhetés nélkülivé vált családokból tanyákon csoportokat képezünk a helyben végezhető munkák ellátására. Később a megtermelt anyagi javak felhasználásával, a családok számára megújuló energiával üzemelő, telepeket építünk, közösségi épületekkel, kulturális, oktatási és szabadidős programokkal is összekovácsolva a közösséget.

A megélhetéshez biztosítjuk a lakhatást és az élelmiszertermeléshez szükséges eszközöket: földterületet, földművelési szerszámokat, vetőmagot, állatokat, baromfi, nyúl, sertés, juh, szarvasmarha stb. Az itt lakóknak rezsifizetési kötelezettsége van. A családoknak az önfenntartás érdekében a háztáji gazdaságot üzemeltetni kell. A megtermelt javakat részben felélik részben a közösségnek beszolgáltatják. Pályázati támogatással és egyéb adományokból háztáji tészta- , savanyító-, tej és egyéb üzemet hozunk létre ahol a beszolgáltatott javakat a telepek lakói és más rászoruló ( munkanélküli közegből kivett ) személyek feldolgozzák. A feldolgozó üzemekben alkalmazott személyek munkabérben részesülnek, amiből a ráeső rezsi költségek levonása után fennmaradó összeg minimum 1/3-át saját lakástakarék számlájukra kötelesek elhelyezni, a többit szabadon felhasználhatják.

A kialakuló csoportok képességeinek megfelelő munkabrigádokat alakítunk pl: kőműves, villanyszerelő, fűtésszerelő stb. akik a saját telepeink építési munkáin felül a tágabb környezetükben lévő aktuális munkák vállalásával is tudják gyarapítani közösségük anyagi erőforrásait. Az így végzett munka után is fizetést kapnak.

A programban való részvétel önkéntes.

Akik nem tartják be az alapvető emberi együttélés szabályait, a közösség céljaival összeférhetetlen tevékenységet folytatnak, erőszakot alkalmaznak vagy a közösség vagyonában tudatosan kárt okoznak, haladéktalanul kizárásra kerül. Köteles a reá bízott javakkal elszámolni és a területet elhagyni.

Lakóterület bemutatása:

Szívességi lakhatásra pályázható ingatlan.

Szank tanya világában a település központjától 5km – re. Iskolabusz 200m –re áll meg.

Az épület három szobás hagyományos tanyaépület fürdőszoba kialakítva, de nincs szerelve.

Víz fúrt kút az udvarban szivattyúzásra saját vízhálózat megoldható.  Villany van a házban lévő vezetékjavításra, szorul. Melléképület állattartásra alkalmas.

Olyan családok jelentkezését várjuk, akik szeretnének tenni saját sorsuk jobbra fordulása érdekében, és nem ijednek meg a munkától. De legfőképpen hajlandók dolgozni saját lakókörnyezetűk kialakításában, szépítésében.

Pályázni a csatolt adatlap kitöltésével lehet.

Mellékelni kell olyan civilszervezet vagy családsegítő írott támogatását, aki apályázóval kapcsolatot tart.

Beadási határidő: 2012.április. 15.

ADATLAP

A beérkező pályázatokat 5 napon belül elbíráljuk és a nyertes pályázót, értesítjük. Továbbá a pályázok adatait megtartjuk és ha új lakhatási lehetőség adódik akkor erről őket értesítjük.

Forrás: http://fatimahaz.shp.hu/hpc/web.php?a=fatimahaz