palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2012. év legszínvonalasabb gyakorlatorientált témájú szállodai szálláshely és vendéglátás szolgáltatási szakdolgozatára

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége második alkalommal hirdet pályázatot – az MSZÉSZ-ben tag – oktatási intézmények számára a 2012. évi legszínvonalasabb, gyakorlatorientált témájú szakdolgozatok versenyeztetésére. A pályázatra egy oktatási intézmény legfeljebb két értekezést nevezhet be. A pályázaton a 2012. naptári évben védett szakdolgozatok, publikált tanulmányok és versenyeken indult tudományos dolgozatok vehetnek részt. Minden benevezett dolgozat szinopszisa közzétételre kerül a Szövetség honlapján (www.hah.hu).


A Szövetség szívesen fogadja a szállodai és vendéglátási szolgáltatást nyújtó vállalkozások nemzetközi, nemzeti, regionális, kistérségi vagy vállalkozói szintű, gyakorlati ajánlásokat tartalmazó, a gyakorlatban felhasználható illetve az ágazat aktuális kérdéseivel foglalkozó diplomamunkákat, esszéket, tanulmányokat.

Pályázat elküldése

A társult oktatási intézmények elektronikus formában;

  • a legszínvonalasabbnak tartott dolgozatokat,
  • a kitöltött adatlapot,
  • a konzulensi és opponensi véleményeket szkenelve

 a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége részére (e-mail: info@hah.hu) juttassák el.

Pályázat beadási határidő: 2013. március 16.

Pályázat témái: A Szövetség a tagság javaslatainak és véleményének figyelembe vételével a 2012. évre a következő témákat jelölte meg preferált kutatási területként:

  •  Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások és gyógyhelyek elemzése, vizsgálata;fejlődési lehetőségek bemutatása az Új Széchenyi Terv, a Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program figyelembe vételével.

Cél: Az egészségturizmusra szakosodott szállodák és vendéglátóhelyek piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban.

A hazai gyógyhelyek fejlődésének és piaci helyzetének ismertetése és összevetése az európai gyógyhelyekkel, az ott lévő szállodákkal és azok szolgáltatásaival. A nemzetközi gyógy- és wellness szállodák üzemeltetésének, piaci helyzetének összevetése a hazai lehetőségekkel.
A múlt szakmai értékeire épülő innovatív jövőkép megfogalmazása az egészségipar területére, kiemelten szállodai szálláshelyekre, vendéglátó egységekre és szabadidős szolgáltatásokra.

  • Jövedelemtermelő képesség vizsgálatok 2006-2011 között, hazai és külföldi szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások trendjeinek elemzése és bemutatása.

Cél:

A vizsgált szervezetek jövedelemtermelő képességének változásait, a változások okait és a lehetséges kiutakat kutatni és bemutatni.

Eltérő tulajdonosi körű egységek vannak a Szövetség tagjai között, ezért a kutatás kiterjedhet a családi-, önálló- és szállodaláncokhoz tartozó szállodákra.
Eltérő helyszíneken – például Bécs, Budapest, Pozsony, Prága vagy Balaton – gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban lévő szállodák jövedelemteremtő képességeinek kutató elemzését a tagság segítheti.
Eltérő specializációjú üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastélyszállodák és különböző vendéglátóhelyek jövedelmezőségi vizsgálata és a trendek bemutatása.
Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok („Best Practice”) bemutatása, a múltban elért eredményekre épülő innovatív jövőképek megfogalmazása.

Pályázat elbírálása: A beérkezett dolgozatokat a Szövetség Oktatási Szekciója által felkért bizottság bírálja el. A bíráló bizottság az akadémiai írás elvárásainak való megfelelést, az újszerűséget, a gyakorlatorientációt és a szakmai ajánlásokat tartalmazó pályamunkákat előnyben részesíti. Az első három helyezett oklevélben, díjakban részesül. A díjazott dolgozatok a következő közgyűlésig közzétételre kerülnek a Szövetség honlapján.

Díjazás: A díjak átadására a Szövetség tavaszi Közgyűlésén ünnepélyes formában kerül sor, elismerve a legszínvonalasabb gyakorlatorientált és akadémiai írás elvárásoknak is megfelelő szerzők oktatási intézményeit.

Forrás: http://www.hah.hu/