palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a gyors növekedési potenciállal rendelkező startupok támogatására és a nemzetközi piacra lépés segítése

Pályázati felhívás a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív startup és spin-off vállalkozások fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében.


A 2020-1.1.4-STARTUP kódszámú felhívás keretében támogatott Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Címzetti Felhívása a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív startup és spin-off vállalkozások fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében kerül meghirdetésre.

A Virgo Ventures Technológiai Inkubátor célja elsősorban olyan digitális termék, illetve technológiafejlesztési projektek támogatása és inkubációjuk megvalósítása, amelyek az alábbiakban felsorolt szakmai profilba illeszkednek, és a fizikai, illetve virtuális termékfejlesztési folyamatban az Inkubátor jelentős hozzáadott értéket tud nyújtani a startup vállalkozásoknak:

 • AI, Big Data & Analitics
 • Cybersecurity
 • Fintech
 • Edtech
 • Digital Media
 • Adtech
 • Creative Industries
 • Health & Wellness
 • Art-Tech
 • IT
 • Ecommerce
 • HR Tech
 • IoT
 • Business Operation

A program keretében az inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva az Inkubátor támogatja az ötlet fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup és spinoff vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

A Felhívás meghirdetésekor a startupok rendelkezésére álló forrás 357 millió Ft.

A támogatásban részesülő startupok várható száma: 10 db.

Projektenként az igényelhető forrás összege: maximum 75 millió Ft.

Az Inkubátor a következő konstrukcióban finanszírozza a startupokat:

 • a projekt összköltségének maximum 80 százalékának mértékéig az inkubátor vissza nem térítendő állami támogatást biztosít (a támogatás formája: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás),
 • a vissza nem térítendő állami támogatás 20 százalékának mértékig tőkebefektetést nyújt,
 • az összköltség fennmaradó összegét pedig vagy az inkubátor b. ponton felüli tőkebefektetése, vagy a projekt
 • kockázati értékelésétől függően a startup saját forrása, vagy ezek kombinációja fedezheti.
  A Virgo Ventures Inkubátor új szervezetbe történő befektetés esetén legfeljebb 20%-os, második körös befektetés esetén legfeljebb 24% részesedést szerez a startup vállalkozásban. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a.

Az Inkubátor a startupok finanszírozása mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosíthatja a kiválasztott startupok üzleti, technológiai, fejlesztési lehetőségei érdekében:

Elhelyezés és infrastruktúra

Inkubációs szolgáltatások:

 • magas szintű szakmai és technológiai tanácsadás, know-how, módszertani segítségnyújtás;
 • stratégiai, tervezési, elemzési (megvalósíthatóság, üzleti terv, piacelemzés, gazdasági elemzések stb.) szolgáltatás
 • befektetési, pénzügyi tanácsadás (vállalkozások felkészítése a tőke befogadására)
 • üzleti, üzletfejlesztési tanácsadás
 • nemzetközi piacralépés, exporttanácsadás
 • üzletviteli szolgáltatás, PR, HR, IT, marketing, design, minőségbiztosítás
 • üzletvezetési, interim menedzsment, vezetői szolgáltatás (coaching, mentoring)
 • hazai és nemzetközi jogi tanácsadási szolgáltatás
 • szellemi tulajdon oltalmazásához szükséges és ahhoz kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői szolgáltatás
 • projektmenedzsment
 • könyvvizsgálói, könyvelési, adó és bérszámfejtési szolgáltatás
 • adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be: legfeljebb öt éve bejegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikrovállalkozás, jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely

 • tőzsdén nem jegyzett,
 • nem összefonódás útján jött létre,
 • még nem osztott fel nyereséget.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a startup bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezhető:

 • MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció
 • Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás, vállalkozói ismeretek megszerzése
 • Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel költségei (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások)
 • Piacra jutás
 • Projektkoordináció
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Rezsi (igénybe vett szolgáltatásként jogi, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling tevékenységek ráfordításai)

Tájékoztatás
A projekt fizikai megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. Támogatás az inkubációs kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Az inkubációs kérelmek benyújtása 2021. február 1-től 2022. július 31-ig, vagy a program felfüggesztéséig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: elektronikus benyújtás a www.virgo.ventures online felületen keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva és papír alapon is benyújtható. A nyilatkozatot vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül elérhető AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatást kell használni a nyilatkozat aláírására és hitelesítésére (a mo.hu AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a palyazat.gov.hu oldalon elérhető). A nyilatkozat elektronikus aláírása esetén a nyilatkozatot az inkubációs kérelemmel együtt, elektronikusan kell benyújtani. Papír alapú benyújtás esetén a nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell nyújtani az inkubációs kérelem elektronikus benyújtását követően minél hamarabb, de legkésőbb a benyújtást követő 3 munkanapon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Virgo Ventures Technológiai Inkubátor Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 25.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

Amennyiben a startup vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több inkubációs kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott inkubációs kérelem kerül elbírálásra, a többi inkubációs kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Virgo Ventures Inkubátor munkatársaihoz a +36 30 899 0305 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 9 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 15 óráig fogadják hívását, vagy az office@virgo.ventures email címen.

A pályázati oldal elérhetősége