palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a koronavírus-járvány első hullámában segítséget biztosító civil szervezetek számára

Pályázat az új típusú koronavírus-járvány első, tavaszi hullámában leginkább sújtott, veszélyeztetett célcsoportok számára célirányos és hatásos segítséget biztosító civil szervezetek munkájának elismerésére, kihangosítására és támogatására.

A járványhelyzet következményeinek elhárításában aktív civilek jó gyakorlatainak összegyűjtésével, feldolgozásával és elérhetővé tételével célunk, hogy más szervezeteket is ösztönözzünk arra, hogy szükség esetén ilyen tevékenységbe vágjanak.

A pénzügyi támogatással a járvány során már eddig is eredményes munkát végző, illetve a jó gyakorlatokat átvenni kívánó, új kezdeményezéseket indító szervezeteket szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy a visszatérő járvánnyal járó újabb nehézségek esetén:

 • folytathassák / megújíthassák célzottan nyújtott szolgáltatásaikat;
 • átvészeljék az egyéb források, tartalékok elapadása miatt keletkezett pénzügyi helyzetet.

A támogatás célja

Bármilyen, a koronavírus-járvánnyal közvetlen összefüggésbe hozható különös szükségletre, problémára reagáló kezdeményezéssel lehet pályázni (pl. szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtása, lakhatási segítség, jogsegély és krízisvonalak, jövedelemszerzés támogatása, digitális oktatás szervezése, a helyi társadalmi kohézió és önsegítés erősítése), amely:

 • elsősorban vidéki, leszakadó térségekben vagy településeken, településrészeken valósult meg;
 • a szegénységben, mélyszegénységben élőkre, gyerekekre, idősekre, hajléktalanokra, vagy más okokból különösen rászorulókra irányult;
 • közösségi alapon építkezett, azaz nemcsak egyéni (és eseti) karitatív segítségnyújtást biztosított, de hangsúlyt helyezett az érintettek bevonására, aktív részvételére és a probléma közösségi megoldásának kidolgozására is;
 • nemcsak az akut válságkezelésre, de a hosszabb távú újjáépítésre is összpontosított.

A pályázók köre

Bármely civil szervezet – egyesület, alapítvány, szövetség, szociális szövetkezet, civil társaság, magántulajdonban álló nonprofit kkv-k – az ország egész területéről, amely a fentieknek megfelelően a koronavírus-járvány első hullámában, akár eredeti küldetésén, szokásos tevékenységén túlmutatóan konkrét segítséget nyújtott a válsághelyzet leküzdésében, következményeinek elhárításában.

(Nem bejegyzett, informális szervezetek egy, a pályázati támogatás kezelését biztosító befogadó szervezet bevonásával pályázhatnak.)

A pályázat menete

A pályázati folyamat többlépcsős:

1) A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek először be kell mutatniuk az általuk eddig végzett, koronavírus-járvánnyal összefüggő tevékenységüket az alábbi kérdések megválaszolásával a mellékelt adatlapon:

 • Milyen konkrét problémára reagáltak, és miért ezt választották? Honnan volt tudomásuk a problémáról?
 • Hol dolgoztak – mely térség(ek)ben, település(ek)en segítettek?
 • Az adott település(ek)en, térség(ek)ben az önkormányzatok és egyéb helyi hivatalok, intézmények mennyire tudtak reagálni a járvány által előhozott társadalmi szükségletekre, támogatást nyújtani a rászorulóknak?
 • Hogyan választották ki a célcsoportot és azon belül a konkrét kedvezményezetteket?
 • Miért tekinthető a kiválasztott célcsoport az adott település(ek)en, térség(ek)ben kifejezetten veszélyeztettnek?
 • Mit csináltak pontosan, hogyan zajlott a tevékenység lépésről-lépésre?
 • A tevékenységnek milyen hatásai érzékelhetők most? Milyen „nyomot” hagytak a számszerűsíthető eredményeken túl?
 • Mitől működött a segítségnyújtás, mi volt a siker kulcsa?
 • Milyen problémákkal szembesültek a segítségnyújtás során, és hogy sikerült ezeket leküzdeni?
 • Milyen és mekkora erőforrásokat használtak fel a segítségnyújtás során – és mire lenne szükség a folytatáshoz / újraindításhoz?
 • Milyen pénzügyi és emberi erőforrásokkal rendelkezik most a szervezet?

Amennyiben a pályázó rendelkezik a tevékenységet bemutató (mozgó)képes anyaggal, kérjük mellékelje pályázatához.

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap
felhívás és adatlap

A pályázatokat (kitöltött adatlapokat) 2020. szeptember 28-ig kell benyújtani, az alábbiak szerint:

 • a pályázó szervezet vagy csoport alapadatait bejegyzett szervezetek esetében ezt illetve nem bejegyzett csoportok esetében ezt Google űrlapot kitöltve kell megadni;
 • a pályázat tartalmi részét a mellékelt (word) adatlapot kitöltve, a Google form csatolmányaként kell feltölteni.

Kérjük a pályázókat, hogy lehetőség szerint minél hamarabb küldjék be pályázataikat a minél gyorsabb elbírálás érdekében! A pályázat fogadásáról az Ökotárs visszaigazolást küld.

Kérdéseikkel és bővebb információért bátran keressék munkatársunkat, Oravecz Ágnest a 70/327-6306 számon vagy a koronavirus@okotars.hu e-mailcímen.

2) A pályázatokat az Ökotárs kuratóriumából és munkatársaiból álló, legfeljebb ötfős bizottság előszűri 2020. október 12-ig. Fő szempontunk, hogy mennyire tudott az adott szervezet rugalmas, egyénre szabott, és kimutathatóan hatásos, költséghatékony és máshol is alkalmazható, megismételhető segítséget nyújtani egy jól körülírt, meghatározott célcsoportnak.

3) A fentiek szerint kiválasztott pályázókkal az Ökotárs munkatársai október-november folyamán telefonos vagy személyes interjúkat készítenek további vagy esetleg hiányzó információk gyűjtésére. Mindezek alapján elkészítik – a pályázóval egyeztetve – a jó gyakorlat szerkesztett, prezentálható (képi anyagokat is tartalmazó) változatát. A jó gyakorlat gyűjteményt az Ökotárs honlapján elérhetővé teszi, közösségi média felületein és kommunikációs csatornáin széles körben terjeszti.

4) A kiválasztott pályázók számára az Ökotárs 15 millió Ft keretösszeget különít el arra az esetre, ha a második hullámban újra szükségessé válik a pályázatban bemutatott tevékenység folytatása vagy újraindítása.

Egy pályázó az Ökotárs bizottságának döntése alapján legfeljebb 1 500 000 Ft (másfélmillió forint) támogatásban részesülhet, amelynek felhasználásáról az alapítvány támogatási szerződést köt.

Emellett a kiválasztott pályázók javaslatot tehetnek további szervezetekre, amelyek bár korábban nem végeztek a koronavírus-járvánnyal közvetlenül összefüggő tevékenységeket, most komolyan tervezik ezt, és a jó gyakorlatok átvételével készülnek a második hullámra. Velük az Ökotárs munkatársai közvetlenül felveszik a kapcsolatot, egyénileg egyeztetnek és adatlapot küldenek.

A támogatás felhasználása és beszámolás

Az Ökotárs pénzügyi támogatása a pályázatban megjelölt erőforrás igényekkel összhangban bármilyen indokolt, tevékenységgel alátámasztható és arányos mértékű közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél merül fel az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a szervezet számviteli nyilvántartásában szerepelnek, és számlákkal vagy azzal egyenértékű könyvelési bizonylatokkal vannak alátámasztva.

A fentieknek megfelelően különösen az alábbi költségek támogathatók: a projektben résztvevő alkalmazottak időarányos bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);

 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb személyek (önkéntesek, résztvevők stb.) utazási költségei (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint;
 • a szükséges (új vagy használt) berendezések, eszközök kölcsönzése vagy vásárlása;
 • a támogatott szervezet által nyújtott (természetbeni) adományokkal összefüggő beszerzések költségei;
 • a támogatott szervezet általános működési költségei, a tevékenység méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, karbantartás, közművek, telefon, internet, posta stb.);
 • szolgáltatások költségei, ideértve a nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap és egyéb technikai fejlesztés költségeit.

A támogatott szervezetnek a támogatási szerződésben szereplő záró dátumot követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie az Ökotárs részére.

A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll, amit a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, a korábbi tevékenységekhez képest történt változásokra, valamint a menet közben felmerült problémákra és megoldásukra. A beszámolóhoz mellékelni kell a tevékenyég megvalósítása során esetleg keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. Az Ökotárs fenntartja a jogot, ha szükséges, minden pénzügyi adat ellenőrzésére.

A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (ami szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).