palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a kultúra keretprogramban résztvevők számára

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjában (2007-2013) résztvevők számára.

A pályázaton a program alábbi fejezeteiben résztvevők vehetnek részt:

1. terület: Kulturális együttműködési projektek támogatása:  

 • – 1.1. terület: Többéves együttműködési projektek (3-5 év),
 • – 1.2.1. terület: Együttműködési projektek (maximum 24 hó),
 • – 1.3.5. terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (maximum 24 hó)


Altéma kódszáma: 2886

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázat célja: azEurópai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása 1.1., 1.2.1., 1..5.3 területekeretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása:
1.1. terület Többéves együttműködési projektek (3-5 év),
1.2..1 terület: Együttműködési projektek (maximum 24 hó),
1.3.5. terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (maximum 24 hó)
című fejezetekkeretében – a 2010. évben benyújtott és 2011. évben elbírált pályázaton – fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók a pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  44.210.000 Ft.

Nevezési díjat és kötelező önrészt a kollégium nem ír elő.

Az önrészhez történő hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Amennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja maga után.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévő támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

A megpályázható legmagasabb összeg:

 1. rövid távú projekt esetén (maximum 24 hónap):
  • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20 %-a,    de maximum 30.000 eurónak megfelelő, 286,98 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
  • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10 %-a, de maximum 15.000 eurónak megfelelő, 286,98 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
 2. hosszú távú (3-5 év) projekt esetén:
  • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6 %-a, de maximum 50.000 eurónak megfelelő, 286,98 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
  • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3 %-a, de maximum 25.000 eurónak megfelelő, 286,98 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.

* MNB középárfolyam 2011. szeptember 14-én.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • terem vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • katalógus és műsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

A pályázati adatlap 4. pontjában részletezett költségvetés összesen sorának (4.1.5. sor B oszlop) meg kell egyezni az Európai Bizottság által megítélt támogatásról szóló szerződésben előírt szükséges önrész 286,98 Ft/euró árfolyamon számított forint összegével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 3 A/4-es oldalon),
 • az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
 • főszervező esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát,
 • társszervező esetében az Európai Bizottság és a projekt fő szervezője között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát, valamint a projekt fő szervezője és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodást.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program helyét, idejét, részletes ismertetését, eredményességét, látogatói és közreműködői létszámát.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, mellőzzék a tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 14-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

 Forrás: http://www2.nka.hu/