palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról. A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések számának évek óta tartó csökkenését, élénkítse a lakáspiacot, növelje a lakáscélú beruházási kedvet. Mindezt úgy, hogy ne jelentsen vállalhatatlan kockázatot és terhet a lakosság és a költségvetés számára.

 

2003 közepétől a lakáshitelek jogosultsági feltételei jelentősen szigorodtak, ezt követte a lakáshitelek után járó szja-kedvezmények korlátozása, majd 2007-től a teljes megszüntetése. A forintalapú támogatott forinthitel felvétele lehetőségének beszűkülésével párhuzamosan felfutott az ingatlanfedezettel nyújtott devizaalapú hitelállomány, végzetes helyzetbe taszítva a magyar családokat. 2009-ben a lakástámogatási rendszer lényegében megszűnt.  Magyarországon 2010-ben mindössze 20.823 új lakás épült. A tavaly kiadott lakásépítési engedélyek rendkívül alacsony száma (17.353) azt vetíti előre, hogy a megépített lakások száma tovább csökken.

A lakásépítési ágazat leépülésével jelentős számú munkahely és vállalkozás szűnt meg. A foglalkoztatottakból a gazdasági válság kezdetekor több mint 300 ezer fő dolgozott az építőiparban (a versenyszférában alkalmazottak több mint 10%-a). 2011 márciusában az építőiparban foglalkoztatottak száma 260 ezer főre olvadt.

A Kormány a lakáshoz jutás elősegítése és a korszerű, jó minőségű, energiatakarékos lakásépítések élénkítése érdekében döntött a szociálpolitikai kedvezmény és a kamattámogatási rendszer bevezetéséről.

I.      A szociálpolitikai kedvezmény

A támogatásnak az energiatakarékos, élhető, megfelelő komfortérzetet biztosító lakások építését, a gyermekvállalást és a munkavállalást kell ösztönöznie, oly módon, hogy az a korábbi visszaélések lehetőségét kizárja. A szociálpolitikai kedvezményt a támogatási rendelet kihirdetését követően lehet igényelni, a kifizetések 2012-ben indulhatnak.

A szociálpolitikai kedvezmény feltételei:

 • természetes személyek vehetik igénybe, akiknek nincs lakástulajdonuk,
 • új lakás építéséhez vagy új lakás megvásárlásához,
 • legalább az egyik szülő bejelentett, legalább féléve fennálló munkaviszonnyal rendelkezik,
  • méltányolható lakásigénynek való megfelelés,
  • legalább B energetikai kategóriájú épület,
  • az építési/vásárlási költségeket számlával kell igazolni,
  • adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.

 A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

 • a támogatás összege függ a gyermekszámtól, a lakás nagyságától,
 • a támogatás utólagos finanszírozás keretében kerül folyósításra,
 • „vállalt” gyermekek esetén is jár (35 év alatti házaspárok esetében – a meglévő gyermekek számától függetlenül – 2 gyermeket lehet előre vállalni, egy gyermeket 4 éven, kettőt pedig 8 éven belül kell „teljesíteni”).
 • a – telekár nélkül számított – egy m2-re jutó építési költség (vételár) maximalizálva lesz, hogy luxuslakások építése esetén az állami támogatást ne lehessen igénybe venni,
  • a támogatás tervezett összegét az alábbi táblázat mutatja:

Lakás hasznos alapterülete 2 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alapterülete 3 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alapterülete 4 vagy több eltartott gyermek esetén
60,01-75,01 m2 800 000 Ft 70,01-85 m2 1 200 000 Ft 80,01-95 m2 1 600 000 Ft
75,01-90 m2 1 000 000 Ft 85,01-100 m2 1 500 000 Ft 95,01-110 m2 2 000 000 Ft
90,01 m2 1 300 000 Ft 100 m2 2 000 000 Ft 110 m2 2 500 000 Ft

 • A energetikai kategóriájú lakás építése esetén: 1,1 szorzót,
 • A+ energiaosztályú lakás építése esetén: 1,2 szorzót,
 • passzív ház építése esetén: 1,3 szorzót kell alkalmazni.

 II.    Az otthonteremtési kamattámogatás

Az otthonteremtési kamattámogatás az alábbi célokra igényelhető:

 • új lakás vásárlásához, építéséhez, használt lakás vásárlásához, lakás korszerűsítéséhez;
 • késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához;
 • hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához.

Az Európai Bizottság jóváhagyását követően indulhat.

1.   Kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez

A kamattámogatott kölcsön új lakás vásárlásához vagy építéséhez, használt lakás vásárlásához, valamint lakás korszerűsítéséhez igényelhető. A kamattámogatás elérhetőbbé teszi a forint alapú hiteleket, ezáltal a lakást vásárolni kívánó családok számára kedvezőbb, kevésbé kockázatos kölcsönfeltételeket teremt.

A kamattámogatás jellemzői:

 • A kamattámogatott hitelt 2014. december 31-ig lehet igényelni.
 • A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év.
 • A kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet.
 • A kamattámogatás mértéke a futamidő során fokozatosan csökken. A támogatás mértéke az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul:

    A futamidő
    1. éve 2. éve 3. éve 4. éve 5. éve
Új lakás vásárlása/építése esetén 0-2 gyermek 60% 55% 50% 45% 40%
3 vagy több gyermek 70% 65% 60% 55% 50%
Használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén gyermekszámtól függetlenül 50% 45% 40% 35% 30%

A kamattámogatás feltételei:

 • Új lakás vásárlása/építése esetén a lakóingatlan vételára illetve bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás korszerűsítése esetén a hitelcél nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
 • Új lakás vásárlása esetén a használatba vételi engedély, építés esetén az építési engedély kiadására 2010. január 1-jét követően kerül sor.
 • Használt lakás vásárlása esetén: a kamattámogatás csak olyan, a rendelet hatályba lépését követően megkötött adásvételi szerződéssel rendelkező, legalább komfortos használt lakások megvásárlására vehető, melynek tulajdonosa e lakás helyett másik lakást vásárol és erről nyilatkozik.
 • Korszerűsítés esetén a kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg.
 • A hitel maximális összege új lakás vásárlása/építése esetén 10 millió forint, használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén a 6 millió forintot.
 • A kamattámogatást igénybe vevő csak természetes személy lehet.
 • Legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.
 • Az építési/vásárlási, illetve korszerűsítési költségek 70%-át számlával kell igazolni.
 • Adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.

 2.   Kamattámogatás késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához

A lakáscélú hiteladósok helyzetének könnyítése érdekében a kormány kamattámogatást nyújt késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához. A kedvező kamatozású, forintalapú kölcsönlehetőség hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési nehézséggel küzdő hiteladósok ingatlanára – értékesítési szándék esetén – legyen fizetőképes kereslet, s így az ingatlan reális áron legyen értékesíthető. Ennek keretében magánszemélyek olyan, legalább komfortos lakás megvásárlásához vehetnek igénybe kamattámogatást, amely fedezete egy legalább 180 napos késedelemben lévő vagy felmondott kölcsönnek.

 A kamattámogatás jellemzői:

 • A kamattámogatott kölcsönt 2012. december 31-ig lehet igényelni.
 • A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év.
 • A kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet.
 • A kamattámogatás mértéke a futamidő első két évében az állampapír hozam 50%-a, a futamidő 3. évében 45%-a, a 4. évében 40%-a, 5. évében 35%-a.
 • A kölcsön összege Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb 10 millió forint, egyéb településeken 7 millió forint lehet.

 A kamattámogatás feltételei:

 • A lakóingatlan vételára vagy bekerülési költsége az eredeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot, egyéb településeken a 10 millió forintot.
 • A lakás eladási ára a hitelintézet által megállapított forgalmi érték legalább 80%-a.
 • Az érintett ingatlanban volt az elmúlt 6 hónapban az adósok és családtagjaik lakóhelye.
 • Az adós a kormányrendelet hatályba lépésének napján 180 napon túli késedelemben van.
 • A kamattámogatott hitel programban való adósi részvételt a hitelezőnek jóvá kell hagyni.
 • Az eredeti lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény folyósítja a kamattámogatott lakáscélú kölcsönt.
 • Az eredeti hiteladós és a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
 • A kamattámogatást igénybe vevő csak természetes személy lehet.

 3.        A hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához igénybe vehető kamattámogatás

A fizetési problémával küzdő, lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személy kisebb forgalmi értékű és fenntartási költségű lakóingatlanba történő költözéséhez nyújtott lakáscélú kölcsönhöz kamattámogatást vehet igénybe.

A kamattámogatás jellemzői:

 • A kamattámogatott kölcsönt 2012. december 31-ig lehet igényelni.
 • Az állami kamattámogatást a lakáscélú kölcsön futamidejének lejáratáig, de legfeljebb 5 évig lehet igénybe venni.
 • A kamattámogatás mértéke a futamidő első évében az állampapír hozam 50%-a, 2. évében 45%-a, a 3. évében 40%-a, 4. évében 35%-a, az 5. évében 30%-a (de legfeljebb évi 3,5 %)

 A kamattámogatás feltételei:

 • A rendelet hatályba lépésekor rendelkezik lakáscélú kölcsönnel (a továbbiakban: eredeti lakáscélú kölcsön), amely alapján a fizetési késedelme meghaladja a 90 napot.
 • Az adós a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesíti.
 • Az eredeti lakáscélú kölcsön visszafizetésre kerül és ebből eredően nem áll fenn semmilyen jogcímen tartozás.
 • Az eredeti lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény hozzájárul az állami kamattámogatási programban való részvételhez.
 • A kamattámogatott lakáscélú kölcsön hitelkockázati fedezetének forgalmi értéke alacsonyabb, mint az eredeti lakáscélú kölcsön hitelkockázati fedezetének forgalmi értéke.
 • A megvásárolni kívánt lakóingatlan legalább komfortos.
 • A megvásárolni kívánt lakóingatlan hasznos alapterülete kisebb, továbbá energiatanúsítvánnyal igazolt energetikai minősítési osztálya azonos vagy kedvezőbb, mint a fedezetként szolgáló lakóingatlané.

A Kormány mind a szociálpolitikai kedvezményt, mind a kamattámogatott hiteleket betervezte a 2012-es költségvetésbe. Ennek értelmében jövőre a szociálpolitikai kedvezménynél 4 ezer családra számítunk, amely 5,2 milliárd forintot jelent, a kamattámogatott hitelek esetében pedig, 3-5ezer családdal és mintegy 1,3 milliárddal számolunk.

Forrás: Kormányzati portál