palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2016. évi működési támogatására

nka pályázatokAz EMMI pályázatot hirdet a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2016. évi szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázati keretösszeg 145 millió Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
 • a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A megvalósítás időszaka: 2016. április 1. – 2017. március 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2016. április 1. – 2017. április 15.

A pályázatok postára adásának határideje: 2016. március 16.

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek
A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni!

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíja (járulékokkal együtt),
 • alkotók, közreműködök, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség),
 • rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkabére és azok közterhei,
 • szakmai anyagok költségei, (pld: kotta vásárlás)
 • jogdíj,
 • szállásköltség (IFA nem),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • adminisztrációs költség, (pld: irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
 • biztosítási költség,
 • közüzemi díj,
 • bérleti díj,
 • reklám- és PR-költség,
 • kommunikációs költség, maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 (öt) %-a (pld: telefon-, internet előfizetés. Telefonelőfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés fogadható el.)
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig,
 • tevékenységhez kapcsolódó kisértékű (100.000 Ft-ig) eszközök beszerzésére,
 • szolgáltatás vásárlása (pl: könyvelés költsége)

Letölthető dokumentum

zenekar_enekkar_mukodesi_felhivas_2016

A pályázat benyújtásának helye
Postacím: NKA Igazgatósága – FEPO
H – 1388 Budapest, Pf. 82.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán

 • Gerenday Ágnes zeneművészeti referens a (00-36-1) 795-42-07 telefonszámon vagy az agnes.gerenday@emmi.gov.hu e-mail címen.
 • a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKAI-nál Fekete Adrienn kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-43-62 telefonszámon vagy az adrienn.fekete@nka.hu e-mail címen.