palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Radnóti Miklós utcai és Nővér utcai tanuszodák bérlésére és üzemeltetésére, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és iskoláknál jelentkező úszásoktatással kapcsolatos feladatok ellátására a tanuszodákban

Pályázati felhívás A Radnóti Miklós utcai és Nővér utcai tanuszodák bérlésére és üzemeltetésére, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és iskoláknál jelentkező úszásoktatással kapcsolatos feladatok ellátására a tanuszodákban.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljárva a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója (1131 Budapest, József Attila tér 4.) pályázati felhívást tesz közzé „A Radnóti Miklós utcai és Nővér utcai tanuszodák bérlése és üzemeltetése, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és iskoláknál jelentkező úszásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása a tanuszodákban” tárgyban, az alábbi feltételek szerint.

Ajánlatkérő
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Cím (székhely): H-1139 Budapest, Béke tér 1.
Telefon, fax: 06/1-452/4123, 06/1-452-4143
Lebonyolító: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – SKult13 Divízió
Cím:1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. – Angyalföldi Sportközpont
Címzett: Deme Orsolya
e-mail: sport13@sport13.hu

Az ajánlatkérés tárgya

1. rész: Radnóti Miklós utcai tanuszoda (1136 Budapest, Radnóti Miklós u. 35.)
2. rész: Nővér utcai tanuszoda (1131 Budapest, Nővér u. 15-17.)
3. A nyertes pályázó feladata
A nyertes pályázó bérbe veszi a tanuszodát és ellátja annak üzemeltetését, valamint elvégzi az úszómesteri, továbbá a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és iskoláknál jelentkező úszásoktatással kapcsolatos feladatokat.
A feladat ellátásával kapcsolatos információkat a „Feladat Leírás” tartalmazza.

A szerződés meghatározása
Bérleti szerződés a Radnóti Miklós utcai és a Nővér utcai tanuszodák bérlésére és üzemeltetésére, valamint vállalkozási szerződés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és iskoláknál jelentkező úszásoktatással kapcsolatos feladatok ellátására a tanuszodákban.

 • 1. rész szerződéses időtartama: 2020. január 1. – 2023. december 31., mely kölcsönös megelégedettség esetén további 2 évvel meghosszabbítható.
 • 2. rész szerződéses időtartama: 2020. január 1. – 2023. december 31., mely kölcsönös megelégedettség esetén további 2 évvel meghosszabbítható.

A részvételi  általános feltétele
A pályázaton bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet, aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

Ajánlatkérő biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egy Pályázó több rész tekintetében is nyújthat be pályázatot.

 • Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattétel lehetőségét.
 • Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a létesítmények megtekintésére az alábbi időpontokban:
  Radnóti utcai Tanuszoda bejárásának időpontja 2019. október 3. 9.00 óra
  Nővér utcai Tanuszoda bejárásának időpontja 2019. október 3. 9.45 óra
 • Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
 • Ajánlatkérő biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
 • A pályázattal kapcsolatban a Pályázók tájékoztatást kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) kérhetnek (e-mail-cím: sport13@sport13.hu). A kérdések benyújtásának határideje legkésőbb 2019. október 8. 16 óra.

Letölthető dokumentum

Pályázat tanuszodák bérlésére és üzemeltetésére pályázati kiírás

Az ajánlattételi határidő: 2019. október 17. 12 óra

A Pályázat benyújtásának helye
A pályázatokat személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban kell eljuttatni az Ajánlatkérő telephelyére (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – SKult13 Divízió, Angyalföldi Sportközpont, 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.), vagy elektronikus úton a sport13@sport13.hu e-mail-címre.