palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára

Pályázat agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatást nyújt a tárca céljainak elérésében feladatot vállaló azon szervezeteknek, akik agrár- és vidékfejlesztési programjaikon keresztül elősegítik a tárcafeladatok helyi sajátos körülmények és feltételek közötti lehető leghatékonyabb megvalósulását.

A pályázati támogatás célja: Az agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:

  1. jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátásához szükséges költségekhez;
  2. ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
  3. ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
  4. nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

A támogatás működési célra nem igényelhető!

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek:

  • székhelyük Magyarországon van,
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő, 2012. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került civil társaságok, egyesületek és alapítványok,
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján írásban nyilatkoznak arról, hogy nem esnek a 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
  • tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
  • hitelesített érvényes alapszabállyal, alapító okirattal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege: 

Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra 40 millió forint használható fel.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. A támogatás maximált összege alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettsége egyetlen Kedvezményezettnek sincsen.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A finanszírozás módja: A támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül történő egyösszegű előfinanszírozás.

Letölthető dokumentum

Agvsz pályázat

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. augusztus 5.

További információ

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást:

VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
(1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.)
795-3886; 795-6966, 795-3961.