palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására

EMET pályázatAz  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma pályázatot hirdet a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására.

A felhívás kódja: NTP-AMI-13 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 23.

A pályázat célja a kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő programjainak kidolgozásának és megvalósításának támogatása.

A támogatás formája és mértéke

 • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
 • A  pályázaton  legalább  500.000  Ft,  illetve  legfeljebb  1.500.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető.
 • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények – a zeneművészet, a táncművészet, a színház és  bábművészet,  a  képző-  és  iparművészet területén  tehetséges  –  diákjai  számára megvalósítandó:
 • Legalább  60  órás,  a  tanév  folyamán  lebonyolítandó  műhelyfoglalkozás-sorozat kidolgozása  és  megvalósítása,  és  a  résztvevő tehetséges  fiatalok  produktumainak önálló  vagy  csoportos  bemutatása.  A  tehetséggondozó  program  munkájába  legalább 10 tehetséges fiatalt szükséges bevonni.
 • Legalább három egymást követő napon megszervezendő tematikus tehetséggondozó foglalkozás  lebonyolítása,  és  a  résztvevő tehetséges  fiatalok  produktumainak  önálló vagy  csoportos  bemutatása.  A  tehetséggondozó  tábor  munkájába  legalább 10 tehetséges fiatalt szükséges bevonni.  A tehetséggondozó foglalkozás lebonyolításába kortárssegítőket és önkénteseket is bevonhatnak.
 • A  tehetséggondozáshoz  célirányosan  kapcsolódó  személyi  és  tárgyi  feltételek megteremtésének  támogatása,  amely  azonban jelen pályázat  keretében  önmagában nem igényelhető.
 • A  tehetséggondozó  program  tevékenységéhez  kapcsolódó  koncert/színház/tánc előadás,  múzeum,  kiállítás  meglátogatása, amely azonban  jelen  pályázat  keretében önmagában nem igényelhető.
 • Az alapfokú művészetoktatási intézményekkel munkaviszonyban álló tehetséggondozó pedagógusok  /  szakemberek  legalább három napos  szakirányú  továbbképzésén  való részvételének támogatása.

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  szervezetek nyújthatnak be pályázatot: A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül – alapfokú művészeti iskolák.

Letölthető dokumentumok

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 23; 23:59 óra

Benyújtható pályázatok száma

 • Jelen Pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
 • A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 40 – 80.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 • szakmai tartalommal kapcsolatban:  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49., Dr. Tóthné Hámori Andrea: 06-1-235-7201, e-mail: ntp@ofi.hu
 • pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatban: a www.emet.gov.hu honlapon, valamint  az  ott  feltüntetett  ügyfélszolgálati elérhetőségeken,  e-mail: ntp@emet.gov.hu.

Link: Pályázat alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására