palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat angol nyelvi kurzusok vezetésére

A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 „A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen” Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából. A Jánossy Ferenc Szakkollégium 2012-2013 tanév őszi félévében két nyelvtanfolyamot kíván indítani. A pályázó eldöntheti, hogy egy vagy mindkét kurzus vezetését megpályázza.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2012. június 20. (szerda) 23:59 (e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni)

PÁLYÁZAT LEADÁSA: elektronikus formában a <jfszk.jfszk@gmail.com> e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával.

KURZUSVEZETŐ JUTTATÁSAI:

 • kurzusonként 260’000′ Forint (számlaképes esetben ÁFÁ-val együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonandó összegekkel együtt értendő)
 • a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: „Patronáló Tanár” címmel

IDŐINTERVALLUM: 2012. szeptember 10-től 2012. december 21-ig

10 héten keresztül heti 2×3óra (45 perces tanórák) összesen 60 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérés jogát (kisebb óraszám irányában) indokolt esetben a Szakkollégium magának fenntartja! (Oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetén.) Eltérő gyakoriság és foglalkozásonkénti időterjedelemre is tehető javaslat.

PÁLYÁZHATÓ KURZUSOK:

A Szakkollégium két féle kurzust indít:

 1. ún. „haladóáltalános középfokú nyelvvizsgára felkészítő, felkészülést támogató angol nyelvtanfolyam
 2. kezdő, bevezető angol nyelvtanfolyam (kritérium tárgyak – idegen nyelven hallgatandó és teljesítendő tanegységek – felvételéhez illetőleg ERASMUS2 részvételhez szükséges alapvető nyelvismeret elsajátítása, megerősítése) szinteken.

Ezek közül egyik, vagy mindkettő vállalása is lehetséges a pályázó részéről. A kurzuson kis létszámú (4-8 fős) hallgatói csoport vesz részt.

ELVÁRÁS:

A kurzusvezetőnek biztosítania kell

 • a kurzusra belépő hallgatói tudás, kompetenciák (egyéni szintű) felmérését és
 • kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését (a belépési mérésnél alkalmazott feladatokkal azonos egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása, biztosítása: kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését – egy szöveges tanácsadással, javaslattal – írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának)
 • biztosítania kell az elsajátításra kitűzött szókincs angol-magyar szószedetét (ezt elegendő a kurzus alatt folyamatosan a részvevők rendelkezésére bocsátani).

PÁLYÁZAT RÉSZEI:

 • részvétel „előfeltételeként” javasolt tudásigény meghatározása (ha ez szükséges),
 • kurzuskoncepció és -tematika (fenti óraszámelvárásoknak megfelelően) – elegendő vázlatosan, az elérni kívánt cél meghatározásával
 • javasolt szókincsmennyiség megjelölése.
 • kurzusvezető-jelölt kompetenciája, végzettségei, referenciái;
 • kurzusvezető-jelölt amerikai típusú önéletrajza;
 • kurzusvezető-jelölt nyilatkozata az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs);
 • kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása – amennyiben ez az adott kurzusjavaslat esetén értelmezhető;
 • jelölendők a kurzus lebonyolításához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek.
 • A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpont megadása. (Tehát a heti 2 foglalkozás időpontjára 2 vagy 3 eltérő időpontjavaslat, összesen 4-6 lehetséges időpontra történő javaslattételt várunk.) – vonatkozó részletek még a „Pályázat elbírálása” pontnál.

E dokumentációkat a nyertes pályázónak szerződéskötés előtt, egyeztetett időpontban nyomtatott eredeti példányban is át kell adnia.

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek!

Letölthető dokumentum

Pályázat Nyelvi kurzus vezetésére

ELŐNYT JELENT:

 • tehetségpontnál szerzett tapasztalat
 • tehetségsegítői tapasztalat, tevékenység
 • tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak)
 • tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata
 •  a kurzus által érintett kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő féltüntetésük esetén tudjuk figyelembe venni)

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint.

A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján (minőségi – főként szakmai és tehetséggondozási – szempontok mentén) értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt.

ZÁRÓ INFORMÁCIÓ: A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha ez az eltérés érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé alapvetően a Szakkollégium honlapján (ebben illetékes személy a Szakkollégium mindenkori szakmai alelnöke, mint a pályázat kiírója).

Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján <http://jfszk.hu> közzétett felhívás a mérvadó!

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: <jfszk.jfszk@gmail.com>.