palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére.

 

A pályázat célja:

Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre:  egyetemek, főiskolák, határok nélkül

A pályázat témája: az egyetem, főiskola akkori ifjúsági szervezetének (hivatalos-, vagy betiltott-, titokban működő szervezet, mint DISZ, KALOT, stb. határontúli is) 1956. október 24-i, a véres csütörtök utáni, pénteki ülésének valós, dokumentált, vagy képzelt „jegyzőkönyve”

Jegyzőkönyv a ………….. (szervezet neve) 1956. október 24-i üléséről címmel.

A pályázatra jelentkezni az Alapítvány e-mail címén lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat 2014. október 10-ig e-mailen és nyomtatott formában az Alapítvány címére kell eljuttatni.

A „Jegyzőkönyv” nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14-es betűvel írt 15 oldalt. Tartalmazhat idézeteket a hazai és világ rádió- és újsághíreiből, a kormányok, pártok, ellenzéki és nemzetközi szervezetek közleményeiből, fölhasználhatóak a korabeli valós- és rémhírek.

Jelezni kérjük, ha a dolgozat már bemutatásra került valahol, vagy a bemutatását már tervezik. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, az eseményeket átélt személyekből álló zsűri értékeli és rangsorolja.

Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása október 22-i budapesti II. kerületi ünnepi műsorunkon lesz. Az ünnepi ülés helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk.

Az I. – II – III. díj odaítélésének feltétele, hogy az előadók vállalják, rendezvényünk részeként bemutatják díjazott dolgozatukat

Beadási határidő:  2014. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás:  2014. október 22.

Pályadíjak:
I.  díj: 150 ezer Ft
II. díj
: 100 ezer Ft
III. díj: 50 ezer Ft

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánnétól (30/99-85-273), dr.Szieberth Istvántól (30/2311652), az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon.