palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az ANRT-CIFRE katonai kutatásokkal kapcsolatos doktoranduszi lehetőségeire

Mint ismeretes, 2009-től a Védelmi Minisztérium megbízta az ANRT-t a felügyelete alá tartozó, költségvetési és vállalati szférával közösen folyó katonai kutatások doktori pályázatainak kezelésével.

Az érdeklődők az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az ANRT honlapján – www.anrt.asso.fr – az Espace CIFRE – CIFRE Défense úton érhetik el (témakörök, feltételek, kontakt szervezetek és személyek).

A CIFRE-ről röviden

A CIFRE intézménye, ami az egyik legfontosabb összekötő kapocs a francia vállalati szféra, a költségvetési kutatóhelyek és a felsőoktatás között (Convention industrielle de formation par la recherche, ipari-kutatási szakképzési megállapodás). Az 1981. óta működő CIFRE lényege, hogy a költségvetési kutatóhelyen doktori cselekményét töltő fiatal kutatót egy K+F-tevékenységben érintett vállalthoz „helyezik ki”, legfeljebb 3 éves időtartamra, azaz a doktori dolgozatának leadásáig (a gyakorlatban azonban a védés rendszerint a negyedik év elején történik, amikor a doktorandusz CIFRE-bérre már nem, esetlegesen munkanélküli segélyre viszont jogosult). Ez a rendszer mindhárom fél számára előnyös, szorosabbá teszi a költségvetési kutatás és a vállalti szféra kapcsolatát, a vállalat egy fiatal, dinamikus és motivált munkaerőt kap, a doktorandusz pedig a későbbiekben igen komoly segítséget jelentő tapasztalatokra tehet szert a cégnél töltött idő alatt és az átlagosnál jobb eséllyel jelentkezhet a doktori fokozat megszerzése után a munkaerő-piacon.

Előnyök a doktorandusz számára:

 • legalább három éves munkaszerződés (nem egy esetben határozatlan időtartamúra változtatják és véglegesítik a doktoranduszt),
 • legkevesebb évi 23484 EUR munkabér (az átlag 28 ezer, a maximum 45 ezer euró)
 • elismert szakmai gyakorlat megszerzése,
 • nagy hozzáadott értéket jelentő környezet,
 • összekötő kapocs az akadémiai és a vállalati szféra között.

A CIFRE-doktoranduszok nagy valószínűséggel sikerrel védik meg doktori téziseiket, közülük a védést követő fél éven belül legalább 90, egy éven belül 96% kap biztos állást.

Előnyök a vállalatok szempontjából:

 • „tehetségkutatás”
 • tehetséges fiatal fejlesztők alkalmazása,
 • a doktoranduszokon keresztül kapcsolat az akadémiai, költségvetési kutatóhelyekkel,
 • évente 14 ezer eurós állami támogatás és legalább 10595 euró kutatási adóhitel doktoranduszonként.

Előnyök a kutatóhelyek (laborok) számára:

 • vállalati partnerséggel kutatható témák,
 • a kutatási eredmények ipari hasznosításának azonnali és közvetlen lehetősége,
 • a doktori cselekmények külső forrásokból történő finanszírozása,
 • megbecsültség, széles partneri hálózat,
 • a kutatások anyagi hátterének ipari forrásokból történő (legalább részleges) biztosítása,
 • a CIFRE a kutatási adóhitellel (CIR) együtt is igényelhető a vállalat számára, ami további jelentős anyagi előnyökkel jár.

Ami a védelmi területet illeti, a pályázatokat a klasszikus CIFRE-vel ellentétben nem folyamatosan, hanem évente egy alkalommal lehet beadni, az idei határidő: 2013. április 30.

A honlapon a 2012-es témakörök találhatók, de a kapott tájékoztatás szerint ehhez képest lényeges változás nem lesz az idén, így kiindulási alapként mindenképpen hasznos információkat ad a felsorolás.

Kapcsolódó dokumentumok (francia nyelven):

Kontaktok:

Association Nationale de la Recherche et de la Technologie
Service CIFRE-Défense
41, boulevard des Capucines – 75002 Paris
tél : +33 1.55.35.25.60 – fax : +33 1.55.35.25.55
cifre@anrt.asso.fr

DGA – MRIS (mission pour la recherche et l’innovation scientifique)
7-9 rue des Mathurins
92221 Bagneux Cedex
pascale.girault@dga.defense.gouv.fr

DGA – MRIS (Responsable des partenariats recherche)
7-9 rue des Mathurins
92221 Bagneux Cedex
xavier.truel@dga.defense.gouv.fr

Az ANRT-ről röviden

Az országos kutatási és technológiai egyesület (ANRT, Association Nationale de la Recherche Technique) 1953-ban alakult meg. Szerepe a francia magán és költségvetési kutatóhelyek egységes szakmai szervezetbe foglalása, valamint egyes, a kutatás és a felsőoktatás kapcsolatát erősítő eszközök működtetése (bővebb információ: http://www.anrt.asso.fr/index.jsp). Megkerülhetetlen szerepe van a vállalati, kutatási és felsőoktatási szereplők tudományos együttműködésének erősítésében, ami három fő területen illetve eszközrendszeren keresztül érhető tetten: FutuRIS, európai kutatási együttműködések elősegítése, CIFRE. Az ANRT jogállását tekintve egyesület, működésének jogi alapját az egyesületekről szóló közismert „loi 1901” adja.

Forrás: http://www.nih.gov.hu/