palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az építészeti értékek helyi védelmére Békéscsaba

békéscsaba pályázatokBékéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/1992. (VII.9.) szám alatt rendeletet alkotott az építészeti értékek helyi védelméről. A rendelet 8. §-a intézkedik a fenntartás támogatásáról.
8.§ (2) „A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdálkodó szervezet, intézmény, akinek (amelynek) az épület, építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.”

Támogatás adható: védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épületre, építményre vagy annak részére, olyan épületre, építményre vagy környezeti érték megóvására, ami a város védett területére esik, és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokoltnak tartja. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

  1. lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzatra és az oldalkert felőli homlokzat felújítására;
  2. lakás céljára szolgáló, szabadon-álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó közterületről látható homlokzatok felújítására;
  3. közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató-épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására;

Az önkormányzat költségvetéséből részesülő intézmények felújítási igényeinek fedezetére az éves pénzügyi keretük szolgál;

Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztető és külkapcsolati bizottság felé nyújthatnak be e tárgyú homlokzat felújítási és korszerűsítési pályázatot.

A pályázat tartalmi követelményei

  • A pályázó adatai (név, lakcím, telefonszám), a védendő épület címe, leírása, műszaki adatai (alapterület, lakásszám stb.), a meglévő állapot fotói.
  • Az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját csatolni kell.
  • Az előirányzott költségeket be kell bemutatni (kivitelezési ajánlat vagy tervezői becslés).
  • Fel kell tüntetni a saját erőforrást, valamint az igényelt támogatás összegét.
  • A követő évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell bontani és a pályázatban jelezni kell.
  • Amennyiben a felújítás építési engedélyhez kötött, úgy az erről szóló határozat egy másolati példányát, illetőleg ha az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor egy erről szóló építési hatósági igazolást kell a pályázathoz mellékelve csatolni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. május 3. (hétfő) 12:00.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, amely elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján történik.

A bizottság döntéséről az érdekeltek 2010. május 31.-ig (hétfő) kapnak értesítést.

További információ Kis Béla városrendezőnél személyesen vagy a 06-66/452-252/3081 telefonon kapható. Honlap: http://www.bekescsaba.hu

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal