palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvénnyel összhangban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében meghirdetett, a EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására , pályázatot, mint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Kezelője az alábbiak szerint módosítja.

EUROSTARS_HU_07

Program meghirdetése: 2007. december 20.

Végső beadási határidő: 2013. november 30.

A pályázat célja
A támogatás célja a kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozások aktív részvételével, nemzetközi együttműködésben megvalósuló, piacorientált kutatás-fejlesztési projekteket támogató EUROSTARS programban való magyar részvétel ösztönzése, a EUROSTARSprojektek magyar tagjainak támogatásán keresztül.

A támogatás forrása és jogcíme
A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban Alap) 2. címe. A támogatást az Atv. 8. § (1) bekezdésében foglalt a)-c) és e) jogcímekre lehet felhasználni.

 Pályázat keretösszege, támogatás mértéke és várható száma
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az Alap terhére az NFÜ a 2008-2013. közötti időszakra 3 millió euró (750 millió Ft) keretösszeget biztosít, amelyből a 2012. évre rendelkezésre álló forrás: 500 ezer euró, azaz 125 millió Ft. Ez a keretösszeg kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar EUROSTARS-projektrésztvevők számára az Alapból kifizetett támogatás legfeljebb 1/3-a lehet.

A támogatott projektek várható száma: 2-3 db.

A támogatásra jogosultak köre

A támogatásra kizárólag a EUROSTARS program Nemzetközi Értékelő Bizottságának döntése alapján támogatásra javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja (High Level Group) által jóváhagyott EUROSTARS-projektek magyar résztvevői jogosultak. A támogató velük köt szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot elért nemzetközi EUROSTARS-projekt hazai résztvevőivel kezdve. Szerződések a rendelkezésre álló éves keret kimerülésének erejéig köthetőek.

A EUROSTARS programban való részvétel általános feltételeit a program honlapján (http://www.eurostars-eureka.eu/) közzétett Pályázati útmutató (Guideline for applicants) tartalmazza.

Részletes információk a Pályázati felhívás és útmutató című dokumentumban találhatók.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: http://www.nfu.hu/