palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

ncsszi pályázatokPályázat az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  nyílt pályázatot hirdet az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-TAB-11

A pályázat célja: A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakítását, felújítását, infrastrukturális és higiéniás körülményeinek javítását szolgáló projektek támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 22 800 000Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 50 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 50 %-a.

A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintos értékével.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 1. és 2012. április 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve párt, szakszervezet és biztosító egyesület),
 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, közalapítványok és intézményeik,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és intézményeik,
 • egyházak és egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények,
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
 • országos sportági szakszövetségek és országos sportszövetségek,
 • betéti társaságok és egyéni vállalkozások; amelyek a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 912-950. jelzőszámok körében) ifjúsági turizmus és természetjárás céljait szolgáló szálláshelyek
  • tulajdonosai, vagy
  • kezelői, vagy
  • bérlői, vagy
  • üzemeltetői.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. augusztus 31. 24.00 óra

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Letölthető dokumentumok

Ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

További információk

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: Kormányzati Portál