palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat budapesti sportszervezetek támogatására

Pályázati felhívás a budapesti alap- és középfokú intézményekben működő diáksport egyesületek, iskolai sportkörök és  sportegyesületek sporttevékenységének támogatására. 2012 Sportpályázat „D” jelű.

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni azokat a budapesti alap- és középfokú  intézményekben működő diáksport szervezeteket, amelyek rendszeres, széleskörű sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a tanulók számára tanórán kívül. Továbbá a pályázat ösztönözni kívánja a fővárosi alap- és középfokú intézmények bekapcsolódását a fővárosi diáksport versenyrendszerbe.

A pályázati keretösszeg: 7.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 50.000 Ft-tól – 300.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás

Általános pályázati feltételek:

a)     Pályázók köre: támogatásra az a sport szervezet pályázhat, amely:

  • a pályázat benyújtásakor szerepel a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában, vagy a Közoktatási törvény 52-53.§-a értelmében iskolai sportkörként tevékenykedik,
  • saját bankszámlával rendelkezik (vagy költségkerete elkülönítetten jelenik meg egy önállóan gazdálkodó szervezet, vagy intézmény költségvetésén belül),
  • határidőre elszámolt a 2011. évi bármely forrásból származó fővárosi önkormányzati támogatással,

 b)     Tartalmi, formai követelmények:

  • a Fővárosi Civil Adatbázisban a 2012. évre érvényes regisztrációval rendelkezik (az iskolai sportkörökre nem vonatkozik!)
  • egyértelmű megfelelés a pályázati célnak és témakörnek, pályázat megvalósítási időszakának (2012. szeptember 1.  – 2013. május 31.)  és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak,
  •  az összes rovat, melléklet kitöltése kötelező
  •  előírt nyomtatványcsomag használata.
  • Az ISK-nak a D/„ISK” jelű Pályázati Adatlapon kell benyújtania pályázatot.
  • A DSE-nek és SE-knek  a D/„DSE/SE” jelű Pályázati Adatlapon kell benyújtani a pályázatot.
  • A ,,D,, jelű pályázaton induló szervezetek az ,,SZ,, jelű pályázaton nem indulhatnak, ellenkező esetben érdemi bírálat nélkül azonnali kizárást von maga után.

A pályázat elbírálásakor előnyben részesül az a pályázó szervezet, amely részt vesz a budapesti diákolimpiai versenyrendszerben.

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

Letölthető dokumentum

1 sz melléklet Pályázati felhívás D 2012.doc Pályázati felhívás
1sz melléklet D DSE jelű adatlap 2012.doc Pályázati adatlap
1sz melléklet D ISK jelű adatlap isk részére 2012.doc Pályázati adatlap iskolák részére

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a pályázat nevének feltüntetésével „D jelű Pályázat” az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

A pályázat személyes beadási határideje: 2012. október 8. 16.00 óra.

Cím:
Főpolgármesteri Hivatal Civil Iroda,
1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő- Csütörtök: 8-16:30 óráig, Péntek: 8-14 óráig.
Tel: 327-12-11 és 327-12-16

A pályázat postai úton történő beadási határideje: 2012.október 3.

Postai cím:
Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya,
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Kérjük a megfelelő címre juttassák el a pályázatukat!!!!!!!!

Beadási határidő után, vagy postán határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, a Civil Irodán nem regisztrált szervezet, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), vagy letölthető a www.budapest.hu/palyazatokoldalról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel.: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda:9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-16 óra

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A bonyolító a pályázatok elbírálását követően a www.budapest.hu Portálon – a hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás összegének felhasználásáról

2013. szeptember 30-ig

írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztályra (1052 Budapest Városház utca 9-11), melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződés szerint vissza kell fizetnie.

 A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy a pályázaton elnyert támogatás szerződés szerinti felhasználását a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.