palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek ingatlanberuházási, gépjármű- és eszközbeszerzési és programszervezési támogatására

Pályázati kiírások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására.

Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A pályázati kiírás kódszáma: FCA-KP-1-2021

A Pályázati kategóriák kódszáma:

FCA-KP-1-2021/1 – Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
FCA-KP-1-2021/2 – Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
FCA-KP-1-2021/3 – Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
FCA-KP-1-2021/4 – Civil szervezetek programszervezési támogatása

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 4 800 000 000 Ft

A támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2021/1)

 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.
Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
  Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/3)

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2021/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
b) amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke

 • FCA–KP–1–2021/1 / Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 6 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2021/2 / Gépjárműbeszerzési támogatás: 5 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2021/3 / Eszközbeszerzési támogatás: 2 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2021/4 / Programszervezési támogatás: 2 000 000 Ft

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

Letölthető dokumentum

magyar_falu_program_palyazati_kiiras_FCA-KP-1-2021

Magyar Falu Program pályázati útmutató FCA-KP-1-2021 (pdf)

Banki felhatalmazó levél (pdf)

Általános Szerződési Feltételek Magyar Falu Program (pdf)

Gyakran Ismétlődő Kérdések (pdf)

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon:

 • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
 • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig
 • E-mail: fca@bgazrt.hu