palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

ncsszi pályázatokA kormány idén is meghirdeti a Családbarát Munkahely pályázatot. Négy kategóriában – kis-, közép- és nagyvállalat, valamint közintézmény – március 17-ig lehet pályázni, cégenként legföljebb másfél millió forint támogatásért.

 A pályázat kódja: CSP-CSBM-14
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát  programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet  összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat  segítséget  kíván  nyújtani  az  élet  két  kiemelt  fontosságú  területén:  a  családi  élet  és  az alkotó  munka  minél  finomabb összehangolásában.  A  családi  élet  és  a  munkahelyi  feladatok összeegyeztetése  alapvető érdeke  a  munkaadóknak,  hiszen kiegyensúlyozott  munkaerővel  jóval hatékonyabban  lehet  dolgozni;  a  munkavállalóknak,  mivel  családi  életük  és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtőmunka a nemzet két legfontosabb erőforrása.
Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és  politikákat,  a munka  és  családi élet  összehangolását  elősegítő intézkedéseket  és  fejlesztéseket, melyek  hozzájárulnak  e  cél  hatékony  megvalósulásához.  A  pályázat nyertesei  jogosulttá  válnak  a „Családbarát Munkahely”  cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A rendelkezésre álló keretösszeg:  22 700  000  Ft

A pályázaton igényelhetőtámogatás összege és formája: A pályázaton legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A  projekt  elszámolható  összes  költségének  100%-a  az elnyert  támogatási  összeg  mértékéig,  a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Pályázati díj: 5 000 Ft

Pályázók köre

  1. Kisvállalatok  (gazdasági  társaság,  nonprofit  betéti  társaság,  nonprofit  korlátolt  felelősségű társaság,  nonprofit  közkereseti  társaság,  nonprofit részvénytársaság,  közhasznú  társaság)  0-49  fő foglalkoztatottal
  2. Középvállalatok  (gazdasági  társaság,  nonprofit  betéti  társaság,  nonprofit  korlátolt  felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofitrészvénytársaság, közhasznú társaság) 50-249 fő foglalkoztatottal
  3. Nagyvállalatok  (gazdasági  társaság,  nonprofit  betéti  társaság,  nonprofit  korlátolt  felelősségű társaság,  nonprofit  közkereseti  társaság,  nonprofit részvénytársaság,  közhasznú  társaság)  250  fő feletti foglalkoztatottal
  4. Költségvetési szervek  (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi  társulás,  megyei  önkormányzat, Budapest  Főváros  Önkormányzata,  országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)
Letölthető dokumentumok
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 17.. 23.59 óra 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a  Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hue-mail címen

NEMZETI CSALÁD-ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: 06-1/237-67-82
Fax: 06-1/237-67-82
palyazat@ncsszi.hu

Link: családbarát munkahely