palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat futóeseményeken való részvétel támogatására

Állj rajthoz, mi segítünk! – közösségi pályázat. Az Alapítvány a tömegsportok közül az amatőr futást kívánja ösztönözni, futóeseményeken való részvétel támogatásával.


Mi a pályázat célja? Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.

Mire lehet pályázni? Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.

Kik pályázhatnak? Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

Mekkora összeg pályázható: Pályázó szervezetenként maximum 50 e, 100 e vagy 150 e Ft értékben lehet benyújtani igényt nevezési díjak támogatására.

Milyen futóeseményekre lehet nevezési díj-támogatást kérni? Erre szakosodott szervező által nyilvánosan, amatőrök számára is meghirdetett 2018-ban megvalósuló magyarországi futóeseményeken való részvételre lehet pályázni az amatőr versenyzők nevezési díjára. Csak olyan rendezvényre lehet kérni támogatást, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és biztosítja az előírt egészségügyi feltételeket.

Hogyan kell pályázni? A pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány weboldalán keresztül történik, az online kérdőív kitöltésével. Itt meg kell jelölni a nevezendő személyek számát, életkorát, a futó eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, az események időpontjának megjelölésével, valamint a nevezési díjak összegét. Röviden be kell mutatni a pályázó szervezetet, illetve tételes költségvetést kell bemutatni az igényelt támogatási összegre. A pályázó létesítő okiratát, a pályázó hatósági nyilvántartásának kivonatát és a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatot is fel kell tölteni.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

Jelentkezés: az online pályázati adatlap kitöltésével

A pályázatok elbírálási határideje: Folyamatos

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, külső szakértők bevonásával.

A támogatás folyósítása: A kifizetések a szükséges dokumentumok beérkezését követő 3 héten belül megtörténnek.

Elszámolási kötelezettség: A nyertes pályázók kötelesek bemutatni az érvényes nevezéseket és valamennyi támogatott nevezőnek az eseményen való részvételét igazoló bizonylatot.

A támogató megjelenítése: A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.

A pályázati keret: Felhívjuk a pályázók figyelmét arra hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet – 10 millió forintot -, úgy az adott pályázati lehetőség a 2018-as évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. Az Alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

További információ

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com

Pályázati beszámoló benyújtása

Beszámoló online feltöltése >>

Beszámolóhoz feltöltendő dokumentumok

  • a nevezés befizetését igazoló számla másolata
  • az egyesületi tagok név szerinti benevezését igazoló dokumentum (pl. nevezési lista, vagy a nevezés visszaigazolását jelző e-mail),
  • a versenyen történő indulást igazoló dokumentum (pl. hivatalos eredménylista)

Pályázat futóeseményeken való részvétel támogatására