palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat muzeális intézmények szakmai támogatására

A Kubinyi Ágoston program muzeális intézmények számára kiírt pályázatának célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.

Pályázati alcélok

 1. Múzeumok szakmai támogatása
  • állandó kiállítás előkészítése, létrehozása
  • állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése
  • a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása
 2. Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamit közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása
  • a tárgyi és szellemi örökség széleskörű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása
  • infrastruktúrális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztatóterek és tanulmánytárak kialakítása)

Keretösszeg: 370 millió ft

 • 1. alcél: 270 millió Ft
 • 2. alcél 100 millió Ft

Pályázók köre

az a települési önkormányzat

 • amely a kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy
 • a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió Ft-al támogatja és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 évente legalább 500 ezer forinttal /forintértékben fogja támogatni.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

 • 1. alcél: 30 millió F
 • t (önrész 10%)2. alcél: 4 millió Ft

Letölthető dokumentum

Kubinyi kiírás és adatlap_2018

Pályázatok benyújtási határideje: a pályázati felhívás megjelenítéstől kezdett 30 nap (Kormányzati oldalon való megjelenés 2018. április 9.)

Pályázati információ: EMMI,Dávid Ilona, 06 1 795 1514, ilona.david@emmi.gov.hu