palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Gyöngyös város logójának elkészítésére

Gyöngyös Városi Önkormányzat szeretné megterveztetni logóját, mely rendezvényeken, plakátokon, roll-up formájában, programfüzetekben, emléktárgyakon, és a Város online felületein is megjelenhet.

Pályázat célja: Gyöngyös város logójának elkészítése.

Gyöngyös Városi Önkormányzat szeretné megterveztetni logóját, mely rendezvényeken, plakátokon, roll-up formájában, programfüzetekben, emléktárgyakon, és a Város online felületein is megjelenhet.

Elvárás, hogy logó hordozza magában a Város múltjának üzenetét, de a jövőjét is, a város különleges értékeit, legyen könnyen azonosítható, modern, ugyanakkor időtálló.

Pályázat kiírója: Gyöngyös Városi Önkormányzat – 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Pályázók köre: a pályázati eljárás nyílt, azon bárki részt vehet.

Pályázati feltételek:

 • egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be (minden terv külön értékelés alá esik),
 • nevezési díj nincs,
 • a pályázat egyfordulós,
 • a logó minimális felbontása 300 dpi,
 • a logó színes és monokróm formában is kérjük elkészíteni és beküldeni,
 • a logóknak pályázatonként minimum 2 verzióját kérjük (téglalap és négyzetes alakú),
 • a logó terv egyik verziójának Gyöngyös nevét is tartalmaznia kell.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • a logó JPG/PNG formátumban
 • a benyújtott pályaművek rövid szöveges ismertetése,
 • nyilatkozat szerzői jogokról. (A pályázónak nyilatkozni kell egyfelől, hogy a beadott munkák eredeti szellemi tulajdonukat képezi, ahhoz harmadik félnek nem fűződik joga, másfelől, hogy a szerződés szerinti díjazásért a nyertes pályamű felhasználási jogát tér- és időbeli korlátozások nélkül átadja Gyöngyös Város Önkormányzata részére)

Bírálati szempontok:

 • egyediség,
 • Gyöngyös különleges értékeinek kifejezése,
 • könnyű megjegyezhetőség és beazonosíthatóság,
 • a pályamű szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (színes és fekete-fehér környezetben is meg tudjon jelenni) digitális),
 • logó felhasználhatósága kis és nagy méretben is.

Pályázat beadása és elbírálása:

A pályázatokat a karpati.istvan@hivatal.gyongyos.hu e-mailcímre várjuk, „Gyöngyös logópályázat” tárgy megjelölésével. Kérjük, hogy az e-mailben adják meg nevüket és az elérhetőségeiket is.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. július 31.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2020. augusztus 31.

Adöntésről a nyertes pályázó értesítést kap, a nyertes pályázó nevét – a pályázó beleegyezése esetén – a www.gyongyos.hu honlapon is közzétételre kerül.

A nyertes pályamű díjazása, elismerése:

A nyertes pályamunka alkotója 100.000 Ft készpénz díjazásban részesül. A döntést követően a nyertes pályázóval az Önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Pályázó által megadott elérhetőségeken.

A díj kifizetésének feltétele, hogy Pályázó átadja a logót megfelelő minőségű psd és emellett vektoros (ai) formátumban, valamint a logót plusz díj nélkül módosítja abban az esetben, ha ezt az Önkormányzat kéri.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be,
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz,
 • amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó vállalja és nyilatkozik arról, hogy a pályamunkák elkészítése során más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyag saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszafizetni.

A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja és azt tetszés szerint módosíthatja.

A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát, és – a pályázó engedélyével – a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás – indokolás nélkül történő – eredménytelennek nyilvánítására!

A pályázat kapcsolattartója: Kárpáti István alpolgármester; tel.: 70/ 930 3279; e-mail: karpati.istvan@hivatal.gyongyos.hu