palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

ncsszi pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

A pályázat kódja: KAB-ME-14

Pályázat célja
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

 • „A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz.
 • „B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.
 • „C” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás előfinanszírozott

A pályázatok támogatására 155.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Pályázók köre

 1. közhasznú  vagy  kiemelkedően  közhasznú  társadalmi  szervezetek  (kivéve  pártok,  pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
 3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. szociális, egészségügyi intézmények,
 7. önkormányzatok és fenntartásukban működőegyéb intézmények,
 8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok

Letölthető dokumentumok

KAB-ME-14 Pályázati felhívás
KAB-ME-14 Pályázati útmutató

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 3.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hue-mail címen.