palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázat 2014/I.

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki olyan közcélú, közérdekű, megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fővároshoz kötődnek,  a főváros szellemi, művészeti, kulturális életének színvonalát emelik,  felkarolják Budapest épített és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását, és hozzájárulnak a fővárosban élők esélyegyenlőségének, szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetének, életminőségének javításához. 

Pályázatot nyújthatnak be:

 •  Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil-, nem kormányzati-) szervezetek,
 •  magánszemélyek.

A pályázaton nem vehetnek részt

 • bírósági bejegyzés előtt álló, vagy nem működő szervezetek,
 • politikai pártok,
 • állami-, kormányzati-, költségvetési  szervek és intézményeik; köztestületek, közalapítványok;
 • profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok, – kivéve, ha a gazdasági társaság  tevékenysége,  a piac jellegére tekintettel is, támogatást igénylő, értékes, közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál;
 • azok a pályázók, akik az Alapítványtól korábban elnyert  támogatással nem számoltak el.

A  pályázati cél/tevékenység megvalósításának, illetve a számlák beszerzésének időtartama: 2014. május 01. – 2015. június 30.  közötti  időszak.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg   15 millió Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, mely 2015. június 30-áig bezárólag elszámolás-köteles.

A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:  minimum  100.000,- Ft , maximum  500.000,- Ft   (bruttó összeg, mely az elszámolás (számlák) bruttó értékét jelenti).

A Kuratórium  fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű  támogatást nyújtson.

Támogatható tevékenységek köre

Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, melynek költségei számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.

Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem tekinthető dokumentáltan másokat is szolgáló, alkotó jellegű, értékteremtő, a jelen kiírásban „pályázati cél” alatt megjelölt tevékenységnek.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása  – megismételt pályázatok alapján –  lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában, további támogatásra nem jogosít.

 • Megpályázható témakörök

Jelen kiírás keretében az alábbi költségekre nem pályázhatnak, illetve ezen költségek nem számolhatóak el:

Magánszemélyek esetén:

 • külföldi utazás, kiküldetés, külföldi oktatás és ott tartózkodás (szállás, ellátás, albérlet) költsége;
 • bármilyen képzés-, oktatás-, tanfolyam költsége,
 • ösztöndíj, vizsga-díjak, kollégiumi elhelyezés, étkezés , illetve albérlet költsége;
 • saját megélhetési költségek, saját honorárium, saját szellemi munka díjazása;
 • személygépkocsi-bérlés;
 • személygépkocsi-használat (kivéve, ha a tevékenység, esemény stb. ezt egyértelműen indokolttá teszi)
 • telefonköltségek és közüzemi díjak
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége.

Szervezetek esetén:

 • munkabér;
 • közüzemi díjak;
 • szervezeti- és egyéb tagsági díjak;
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége.

●  A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása nem támogatható.

A pályázat beadásának határideje: 2014. február 20. kedd (a postára adás utolsó napja)

 • Kizárólag  postai úton,  a pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, 2014. február 20-án éjfélig feladott – papíralapú – pályázatot  fogadunk el. Határidő-módosításra nincs lehetőség!
 • Az Alapítvány postai címe: „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány, 1138. Budapest, Váci út 193.
 • A borítékra kérjük ráírni:  „PÁLYÁZAT”.

Pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, a pályázatok számának függvényében, előreláthatólag 2014. március 30-áig.  A Kuratórium ellenőrzi, hogy a Pályázó minden előírásnak –  tartalmilag, formailag – megfelelt-e. A Kuratórium alapvető kritériumként értékeli – a kiírásban megjelölt célokkal összhangban – a fővárosi közérdekű, közösségi célok és értékteremtés megvalósításához kötődő tevékenység fontosságát, jelentőségét, indokoltságát. Értékeli a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy annak megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt  és reális célkitűzéseket tartalmaz-e.

A Kuratórium  a  döntését  nem  indokolja és az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kuratórium döntéséről  minden  pályázó írásban, a döntést  követő egy hónapon belül  értesítést  kap.

A támogatás folyósítása, elszámolása

A támogatás átutalására – a Kuratórium kedvező döntése alapján – május 15-étől kerülhet sor abban az esetben, ha a Pályázó a „Támogatási Szerződés”-t aláírva, a szabályoknak megfelelően az Alapítvány rendelkezésére bocsátotta.

További információk:

Nagy Mária irodavezető, tel.:  450-6115;   
E-mail: maria1.nagy@ge.com;
A teljes pályázati kiírás itt olvasható:  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php