palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat KKV-k fejlesztésére, eszközbeszerzésre

A „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázat célja a a termelő szektor avagy a háttérbe szorult feldolgozóipar támogatása Európai Uniós forrásból.

Pályázat kódszáma: GINOP-2.1.8-17
Pályázat címe: KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • b) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban  meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

(I.) A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 1. Egészséges társadalom és jólét
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3. Tiszta és megújuló energiák;
 4. Fenntartható környezet;
 5. Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6. Agrár-innováció;
 7. Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 8. Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

(II.) Intelligens technológiák:

 1. fotonika, lézertechnológia
 2. különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 3. bionika
 4. nem gépipari fémfeldolgozás
 5. elektronika és félvezető-technológia
 6. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 7. korszerű csomagolástechnikai technológiák
 8. vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 9. építőipar (építőanyag-technológiák)
 10. textilipar
 11. fa- és bútoripar
 12. logisztika
 13. kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:
1. Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási
időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak
mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a
támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

Támogatást igénylők köre:

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  1. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  4. amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Letölthető dokumentumok

adaptiv eszközbeszerzes

egyéb dokumentumok

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig van lehetőség.

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Pályázna?!
Pályázzon velünk!