palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat konzuli irodaépület átépítésére és egyéb munkák megtervezésére (x)

A Koreai Köztársaság Nagykövetsége meghívásos formában ajánlatokat szerez be a Nagykövetség tulajdonában lévő  ingatlan területén egy konzuli irodaépület átépítése és az ehhez kapcsolódó egyéb munkák tervezésére és műszaki ellenőrzésére.

EGYSZERŰSÍTETT TENDER FELHÍVÁS

A tenderezési eljárás célja: a Koreai Köztársaság Nagykövetsége meghívásos formában ajánlatokat szerez be a Nagykövetség tulajdonában lévő (Budapest, Andrássy út 109.) ingatlan területén egy konzuli irodaépület átépítése és az ehhez kapcsolódó egyéb munkák tervezésére és műszaki ellenőrzésére.

Az ajánlatkérés célja az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat kiválasztása.

Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk:

Ajánlatkérő: Koreai Köztársaság Nagykövetsége, H-1062 Budapest, Andrássy út 109.

Vállalkozói díj: 68.600 USD (Áfával együtt)

Építkezés becsült költsége: 1.052.000 USD

 • Ezek az összegek változhatnak az ajánlatkérő igényeinek megfelelően

A feladatok leírása:

Tervezés:

  1. A konzuli épület kibővítése
   1. A melléképületben a jelenlegi közösségi helyiség (konyha és falak) lebontása és iroda kialakítása
   2. Külön férfi és női mosdó kialakítása
   3. A jelenlegi irodák átalakítása
  2. A főépület átalakítási munkái
   1. A főépület alagsorában közösségi helyiségek (konyha és fitneszterem) kialakítása
   2. A főépületi recepció áthelyezése az új melléképületbe
   3. Elektromos autó töltőállomás kialakítása
  3. CCTV és beléptető rendszer telepítése
   1. A bejárat biztonsági szintjének fejlesztése
   2. A kerítés megerősítése
   3. Víz- és tűzvédelem
   4. Ablakok szigetelése
   5. Az udvarban a növények metszése

Az ajánlat költségei: Az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.

Az ajánlati dokumentáció bizalmas volta:

Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet nem szolgáltathatnak ki.

Sem az ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák ajánlatának kidolgozására. A pályázati felhívás része egy Titoktartási nyilatkozat, amelyet cégszerűen aláírva kell benyújtani.

A vállalkozási szerződés tervezet:

Az ajánlattevőnek ajánlatához vállalkozási szerződés-tervezet kell csatolnia. A szerződéses jog a magyar és koreai jog. A munkák elvégzésére megkötendő szerződés átalányáras típusú lesz, de a megadott opcionális munkákra tételenként külön kell ajánlatot benyújtani.

Kommunikáció az ajánlati időszak alatt:

Az ajánlati időszak alatt kommunikáció angol nyelven, elektronikus formában (e-mailben) történhet.

Az ajánlattevő által az ajánlatkérőnek elektronikusan küldött anyag csak abban az esetben tekinthető átvettnek, azaz az ajánlatkérőhöz megérkezettnek, amennyiben arra egy válaszlevélben az ajánlatkérő visszaigazolást küld.

Az ajánlatkérő minden, arra alkalmas iratot elektronikus úton is az ajánlattevők rendelkezésére bocsát a gyorsabb kommunikáció érdekében.

Az ajánlatadás kezdeti időszakában az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszíni szemlére, amelyen való részvételt nyomatékosan ajánljuk.

Az ajánlatkérés során írásban felvetett kérdésekre írásban, szóban feltett kérdésekre szóbeli választ adunk.

Az ajánlat összeállítása:

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálja az ajánlatkérési dokumentációt és annak minden mellékletét, valamint, hogy megbízható információkat szerezzen be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el nem menti fel az ajánlattevőt a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák szerződés szerinti befejezése tekintetében.

Az ajánlattevő saját érdekében köteles az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció követelményeinek teljes mértékben megfelelő ajánlatot benyújtani.

 A benyújtandó ajánlat részei:

 1.  Címlap
 2. Tartalomjegyzék
 3. Kivonat: ajánlati ár, határidő, vállalt garanciális időszak
 4. Az ajánlattevő bemutatása
  • pénzügyi adatok legalább az utolsó három év vonatkozásában: mérlegfőösszeg, saját tőke, forgóeszközök, rövid lejáratú kötelezettségek
  • létszám, helyszíni képviselők nyelvtudása
 5. Referenciák bemutatása
 6. Tervezői engedély vagy más hatósági engedély
 7. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok, dokumentumok

Az ajánlatot a vállalkozói díj megadása előtt el kell küldeni e-mailben a hungary@mofa.go.kr címre 2022.04.03-án 23:59-ig. ( (LEJÁRT HATÁRIDŐ – DEADLINE EXPIRED)

Letölthető dokumentumok

Call for tender_20220328
II. Design task scope
IV. Design review work

A tartalomjegyzék szerinti dokumentumokkal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények:

Címlap:  A címlap tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, az ajánlat tárgyát, az „Ajánlat” feliratot, valamint az eredeti és másolati példány megjelölést.

Kivonat: A kivonatot az ajánlati dokumentáció melléklete szerint kell elkészíteni. Becsatolása a melléklet szerinti tartalommal kötelező. A kivonatot cégszerűen aláírva és lepecsételve kell csatolni az ajánlathoz.

Gazdasági és pénzügyi, műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Ajánlattevő mutassa be társaságának kapacitását, műszaki felkészültségét, a tervezési és műszaki ellenőrzési munkákra való alkalmasságát, és jelezze, ha helyszíni képviselője tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik.

Az ajánlatok benyújtásának módja: 

 • Azok az ajánlattevők, aki legalább 5 pontot szereztek a pénzügyi alkalmasságra, megadhatnak árajánlatot (vállalkozói díjat). A Nagykövetség értesíti azokat az ajánlattevőket, akiktől árajánlatot kér.
 • Az eredeti dokumentumokat és az árajánlatot zárt borítékban 2022. április 7-én 9:00 és 16:00 között személyesen kell benyújtani a Koreai Nagykövetségen (Budapest, Andrássy út 109.).

A nyertes ajánlat kiválasztása:

A nyertes ajánlat kiválasztása és az ajánlattevő értesítése

 • A becsült vállalkozói díj alatti, de minimum a legalacsonyabb elfogadható vállalkozói díjat megadó, legalább 95 pontot elérő ajánlattevő kapja meg a megbízást.