palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kórusok részére szakmai-művészeti programok támogatására

Pályázat iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására.

Pályázati cél: A 2017/2018-as tanévben alakuló új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft a miniszteri keretből.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. május 1.–2018. július 1.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft + 27% áfa, összesen 6350 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Miniszteri pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

1. pályázati cél: új iskolai kórusok alapítása

Altéma kódszáma: 449132/80

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolák, valamint szakképző intézmények fenntartói, melyekben a pályázat benyújtásának időpontjában nem működik énekkar.

Az újonnan alapított kórusnak vállalnia kell, hogy a 2017/2018-as tanév végéig legalább egy önálló bemutatkozó koncerten fellép, valamint részt vesz egy alkalommal, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA (vagy az adott ország kórusszervezte) által szervezett Éneklő Ifjúság (vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett) hangversenyen.

Igényelhető támogatás:

 • maximum 500.000 Ft, amennyiben a kórus az Éneklő Ifjúság hangversenyen minősítést kér,
 • maximum 300.000 Ft, amennyiben a kórus az Éneklő Ifjúság hangversenyen nem kér minősítést.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • kottavásárlás,
 • kottatartó mappa, egyenruha vagy a kórus megjelenését egységesítő kiegészítők (például sál, gallér stb.) vásárlása,
 • tiszteletdíj, megbízási díj (pl.: szólisták, zongorakísérő, mint szakmai közreműködők),
 • szerzői jogdíj,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • biztosítás (biztosítóval kötött),
 • kiadvány költsége (prospektus),
 • dokumentálás költsége (kiadvány, fotó, videó).

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. nyilatkozat arról, hogy a megalakult kórus a 2017/2018-as tanév végéig Éneklő Ifjúság hangversenyen vesz részt, valamint arról, hogy ezen a hangversenyen kér-e minősítést,
 2. nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában az iskolában nem működik kórus, valamint arról, hogy a megalakult kórus a 2017/2018-as tanév végéig önálló bemutatkozó koncertet tart,
 3. a leendő kórusvezető szakmai képzettségét igazoló dokumentumok,
 4. a szakmai program ismertetése (a létrehozandó kórus tervezett létszáma, összetétele, repertoárja, próbák sűrűsége, stb.),
 5. a megalakult kórus munkájának dokumentációs terve,
 6. részletes költségvetés,
 7. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 8. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

2. pályázati cél: már működő, szakmailag elismert iskolai kórusok támogatása

Altéma kódszáma: 449133/80

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolák, valamint szakképző intézmények fenntartói, melyekben a pályázat benyújtásának időpontjában már működik énekkar.

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • kottavásárlás
 • kottatartó mappa, egyenruha vagy a kórus megjelenését egységesítő kiegészítők (például sál, gallér stb.) vásárlása,
 • tiszteletdíj, megbízási díj (pl.: szólisták, zongorakísérő, mint szakmai közreműködők),
 • szerzői jogdíj,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • biztosítás (biztosítóval kötött),
 • kiadvány költsége (prospektus),
 • dokumentálás költsége (kiadvány, fotó, videó).

A pályázat weboldala: Pályázat kórusok részére szakmai-művészeti programok támogatására