palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Krúdy Gyula prózájához

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság pályázatot hirdet mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók számára. Pályázni olyan, legfeljebb 30.000 leütés terjedelmű tanulmánnyal lehet, amely Krúdy Gyula prózájához az imitáció és/vagy a stilizálás fogalma felől közelít. További tematikus megkötés nincs: például egy adott művet, az életmű egy korszakát, egy poétikai problémát, egy műfaj megidézését stb. egyaránt tárgyalhatja a dolgozat.


A pályaműveket 2013. szeptember 15-ig két példányban, postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként kérjük eljuttatni a Társaság címére (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

A beérkezett pályaműveket a Társaság vezetése által felkért háromtagú szakmai zsűri október 1-ig bírálja el. A Társaság a nyerteseket levélben értesíti, illetve honlapján is közzé teszi a zsűri döntését.

A pályázat nyertesei az alábbi könyvjutalmakban részesülnek:

  • Első díj: 35.000 Ft
  • Második díj: 20.000 Ft
  • Harmadik díj: 15.000 Ft

A pályázat első helyezettje előadóként vehet részt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke által szervezett, 2013. november 6-8-ig megrendezésre kerülő Krúdy-konferencián, tanulmányát pedig megjelentetheti a konferencia anyagából szerkesztett kötetben.

Bővebben: Pályázat Krúdy Gyula prózájához