palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális-művészeti projektek megvalósítására

Pályázat, olyan kulturális-művészeti projektek rendezvények, programok, projektek és fejlesztések magvalósulására, melyek (1) segítik a kulturális alapellátás felfejlődését a 2023-as programévre, (2) hosszú távon gazdagítják a VEB2023-EKF-projekt programkínálatát, az EKF-régió kulturális életét (3) hozzájárulnak a térség kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának megerősítéséhez a közös európai színtéren (4) felkészülést jelentenek a 2023-as programévre.

Pályázók köre

A pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be települési és kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati és állami fenntartású közművelődési, kulturális és oktatási intézmények, oktatási intézmények, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházak, egyházi alapítású civil szervezetek.
Jelen felhívásban konzorciumok nem pályázhatnak

A jogosultság egyéb feltételei

 1. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, rendelkezzen egy lezárt üzleti évvel, civil szervezetek esetén a bíróságnál letétbe helyezett előző évi beszámolóval. (Oktatási intézmények, közművelődési intézmények, egyházi és önkormányzati tulajdonú intézmények esetén nem releváns feltétel.)
 2. A tervezett tevékenység végzéséhez minden engedély a pályázó birtokában van vagy megtette a szükséges lépéseket ezek megszerzésére és az engedélyeket legkésőbb a szakmai beszámolóban benyújtja (pl. területfoglalási, vagy zenés-táncos rendezvények tartására vonatkozó jegyzői engedély stb.).
 3. A pályázó szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A rendezett munkaügyi kapcsolattal kapcsolatos követelményeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-a tartalmazza.
 • Támogatható tevékenységek

Irányelvek

Jelen pályázati kiírásban kizárólag olyan rendezvény, program, projekt vagy fejlesztés támogatható,

 • amely megfelel az alábbi feltételeknek:
 • eredménye vagy eseménye(i) nyilvánosak vagy a nagyközönség számára elérhetők
 • kulturális-művészeti tartalmat valósít meg akár összművészeti témában, akár az alábbi kategóriák bármelyikében: képzőművészet, iparművészet és design, építészet, fotó, zene, tánc és performance, digitális művészet, színház és bábszínház, irodalom, cirkusz, népművészet, néptánc és folklór, népi kézművesség, helytörténet és helyi jelentőségű régészet, helyi jelentőségű tárgyi és szellemi örökségvédelem, közművelődés. (A kizárólag közösségépítési vagy ökológiai fókuszú projektek egy másik felhívás keretében tudnak pályázni.);
 • megvalósulásának helyszíne Veszprém, vagy valamely EKF-együttműködési megállapodással rendelkező település (az mindig aktuális lista a VEB2023 EKF honlap régiós aloldalán található);
 • illeszkedik a VEB2023 EKF-program céljaihoz és prioritásaihoz;
 • Veszprém és az EKF-régió kulturális életének élénkítését szolgálja;
 • helyi kulturális értékek bemutatására, reflektorfénybe helyezésére törekszik.

Előnyt jelent, ha a projekt

 • a nyári rendezvényidőszakból kilépve valósul meg;
 • szakmai színvonala okán országos és/vagy nemzetközi érdeklődésre tarthat számot;
 • minimális környezetterhelés mellett valósul meg;
 • kulturális és turisztikai életet élénkítő hatása kiemelkedő;
 • önálló arculata, és saját, hosszútávú koncepciója van;
 • közösségteremtő hatással bír, a helyi közösség igényeire reagál
 • szakmai kapcsolatépítésre is alkalmas, hozzájárul, hogy a régió kulturális szereplői megjelenjenek az európai színtéren.

Tevékenységi formák
A projektek megvalósítási formátuma szabadon választott. Támogató ösztönözni szeretné a kreatív, újító megoldásokat, amelyek minél nagyobb láthatóságot és látogatottságot szavatolnak egy programnak, természetesen a pályázó szervezet méretével és célcsoportjával arányos mértékben.
Kizárólagosság nélkül támogatott formátum lehet például: koncert, fesztivál, kiállítás, nyitott műhelymunka, flashmob, közösségi művészeti produkció, alkotótábor stb.

Jelen felhívásban nem támogatható tevékenységek

 • profitorientált gazdasági tevékenység
 • profitszerzési célú zenei és irodalmi kiadói tevékenység
 • turisztikai, szabadidős vagy rekreációs tevékenység, program
 • írott vagy elektronikus sajtótermék előállítása, terjesztése
 • K+F tevékenység
 • tudományos kutatás, piackutatás és / vagy oktatási program, amennyiben nem kapcsolódik művészeti vagy kulturális eseményekhez
 • a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) hatálya alá tartozó filmalkotással kapcsolatos, a Filmtv. 12. § (3) bekezdése szerinti bármilyen mozgóképszakmai tevékenység.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a projekt dokumentációs kötelezettségeihez bizonyos támogatási összeg felett hozzátartozik az egyszerű videódokumentáció (akár mobiltelefonnal készített felvétel). De erre a tevékenységre támogatás nem igényelhető és nem számolható el. Amennyiben ilyen feltételekkel nem vállalható a dokumentációs videó elkészítése, az fotókkal kiváltható.

Tevékenységek időtartama és ütemezése
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka legfeljebb: a pályázat benyújtásának napját követő naptól 2021. október 31-ig.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy semmilyen, 2021.05.30. előtt megrendezendő rendezvény, nyilvános esemény nem támogatható. A VEB2023 Zrt. az országos vírus-helyzet miatt semmilyen gyülekezéssel járó program megvalósulását nem kívánja ösztönözni. Ennek értelmében azok a pályázatok, amelyek 2021.05.30. előtt terveznek nyilvános eseménnyel, automatikusan elutasításra kerülnek. Projekt előkészítési szakasz, háttérmunka, szellemi tevékenység természetesen a 2021.05.30. előtti időszakra tervezhető. Kérjük, a pályázati program tervezésekor ezt figyelembe venni.

Könyvkiadással kapcsolatos megkötések
Jelen felhívás keretében kizárólag magyar nyelven megjelenő, helyi jelentőségű, a régió kultúráját, hagyományát, kulturális örökségét, kincseit, kreatív potenciálját bemutató kiadványok (könyv, album) támogathatók, és kizárólag abban az esetben, amennyiben a megjelentető szervezet fő tevékenysége nem kiadói tevékenység és amennyiben a támogatással érintett kiadványok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • témájukban közvetlenül kapcsolódnak a VEB2023 EKF régióhoz
 • nem tartalmaznak reklámot, hirdetést
 • megjelentetésük nem profitorientált
 • rendelkeznek ISBN számmal

Sem az írott, sem az elektronikus  formában közzétett sajtótermékekre és magazinokra nem nyújtható és nem számolható el támogatás.

A támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatásról a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egyedi elbírálás alapján határoz.

Az igényelhető támogatás összege min. 500.000 Ft. Felső határértéket a Támogató nem kíván megadni, ugyanakkor felhívja a pályázók figyelmét a gondos tervezésre és az elszámolhatóság kritériumainak tanulmányozására. A támogatás mértékét a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Rendelkezésre álló forrás

Jelen felhívásban rendelkezésre álló forrás: 750.000.000 Ft
A támogatott pályázatok száma várhatóan: 35-110

A támogatási intenzitás mértéke max. 100%.

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás utófinanszírozással.
A támogatási összegre előleg igényelhető, maximum a támogatási összeg 80%-áig.

Letölthető dokumentumok

A legutóbbi információs fórumon elhangzott kérdések és válaszok jegyzéke letöltető itt >>

A pályázati csomag dokumentumai alább letölthetők. Az adatlap és a szakmai terv űrlap március 10-től PDF formátumban:

A felhívásban hivatkozott pályázati kommunikációs kézikönyv az alábbi oldalon, a pályázati kommunikációs dokumentumok dobozban érhető el. >>

Pályázatok benyújtási határideje a rendelkezésre álló forrás erejéig, de legkésőbb 2021. 07. 31-ig lehetséges.

VEB2023-EKF-projekt

Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: palyazat@veszprembalaton2023.hu