palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat magyar elnökségek logóinak és arculatainak megtervezésére

A Kormány 1031/2012. (II.21.) Kormányhatározatával elfogadta a 2013-2014 évek során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről szóló kormányelőterjesztést. A kormányhatározat szerint a Közép-Európai Kezdeményezés 2013. évi magyar KEK elnökségének és a Visegrádi Csoport (a továbbiakban: V4) 2013–2014. évi magyar elnökségének egymást erősítő, egységes külső megjelenést kell biztosítani.

A KEK és a V4 magyar elnökségének logói (2db) és kisarculati elemeinek tervezésére pályázatot ír ki a Külügyminisztérium.

A magyar elnökségi időszakok koncepciója

A Közép-európai Kezdeményezést 1989. november 11-én Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és Olaszország hozta létre Budapesten, Quadragonale néven. A KEK mára térségünk legnagyobb kiterjedésű és hosszú múltra visszatekintő, 18 országothttp://www.cei.int/ 1 magában foglaló együttműködési keretévé vált. A szervezet deklarált feladata a nem EU-tag KEK tagállamok euro-atlanti integrációjának elősegítése, a részükre történő integrációs tapasztalatok átadása. További információ:

1 Albánia, Ausztria, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna

A Visegrádi Csoport 1991. február 15-én jött létre azzal a fő céllal, hogy segítse a kelet-közép-európai térség három rendszerváltó országa, Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország euro-atlanti integrációját. Csehszlovákia szétválásával a négy ország együttműködése a V4-ek uniós érdekérvényesítésének egyik legfontosabb eszköze, mely természetes közép-európai szövetséget képez a geostratégiai, gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális hasonlóságokra építve. http://www.visegradgroup.eu/ A V4 jelenlegi három fő dimenziója a kül- és Európa-politikai együttműködés, az ágazati együttműködések és a Nemzetközi Visegrádi Alap 2000-es létrehozását követően a civil kapcsolatok. További információ:

A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben. Új lehetőséget teremt erre, hogy 2013 és 2014 során részben egyidejűen tölti be Magyarország a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) és a Visegrádi Csoport (V4) elnökségi feladatait.

A „Közép-Európai Regionális Együttműködés Éve” keretében a két elnökség egymást erősítő módon jelenhet meg, ezáltal is növelve a térségben kifejtett együttműködési tevékenységünk hatékonyságát. Magyarország markánsabb közép-európai szerepvállalása nagyobb láthatóságot biztosít az ország számára a térség határain kívül is.

Kettős elnökségünk célja, hogy régiónk, ezen belül Magyarország széles társadalmi-gazdasági kontextusba ágyazott fejlődési potenciájára felhívja a figyelmet, alapértékeit bemutassa.

Mindkét elnökségi időszak alatt alapvető célunk a régió centrális fekvéséből, Eurázsia nagy térségei közötti földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyeinek, kihasználatlan lehetőségeinek megjelenítése. Régiónk kultúrák találkozásának színhelye és az ebből fakadó sokszínűség, kreativitás, ugyanakkor hagyománytisztelet és szolidaritás fontos hívó szavak a globális értékalapú versenyben. Célunk ugyanakkor az EU kohéziója és fenntartható fejlődése szempontjából meghatározó kérdések középpontba emelése – európai elkötelezettség, „természetesen Európa”.

A konferencia szervezője és a pályázat kiírója: Magyarország Külügyminisztériuma, Sajtó Főosztály, a továbbiakban Kiíró.

A pályázók köre: A 2013-2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendõ magyar elnökségek logójának és arculati elemeinek elkészítésével kapcsolatos pályázati kiírására pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye illetve székhelye az Európai Gazdasági térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat tárgya:  A KEK és a V4 magyar elnökségei arculati identitásának megteremtése oly módon, hogy a két logó illetve arculat képes legyen a két elnökség közötti kapcsolat vizuális megjelenítésére is. A pályázó feladata, hogy logókra és a kapcsolódó arculati elemekre koncepciótervet készítsen és mutasson be a Külügyminisztérium számára.

A koncepcióterv részletes tartalma: logotípia és kisarculat megtervezése mindkét elnökséghez

Logotípiák megtervezése (2 db), feliratos és felirat nélküli változatban; § felirat:

a) Hungarian Presidency 2013-2014 of the Visegrad Gr

b) Hungarian Presidency of the CEI 2013 § A kormany.hu (http://www.kormany.hu/hu) honlapon található microsite-ok arculatához illeszkedő banner megtervezése (címsor – 960 pixelnél nem szélesebb, vektorgrafikus-, betűtípus megjelölésével, esetleg további szöveges, illetve képi információ felhasználásával). A banner tartalmazza a logót és az alábbi feliratot:

a) Hungarian Presidency 2013-2014 of the Visegrad Group

b) Hungarian Presidency of the CEI 2013

További kisarculati elemek tervezése mindkét elnökségi periódus számára (levélpapír, boríték, névjegy, e-mail fejléc, fax-fejléc), amely alapul szolgálhat a később megtervezendő nagyarculathoz is. Az arculati elemek tartalmazzák a logót és az alábbi feliratot:

a) Hungarian Presidency 2013-2014 of the Visegrad Group

b) Hungarian Presidency of the CEI 2013

Alaki követelmények: A pályamunka mérete DIN A-4-es, maximális terjedelme 5 oldal. A logótervet színes, fekete-fehér és negatív változatban kell beküldeni.

A pályázat jeligés. A szabadon választható jeligét kérjük a jelentkezési lapon és a pályaművön is feltüntetni. A pályamunka NEM tartalmazhatja az alkotó nevét.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges. A pályázatot 2 példányban ajánlott küldeményként postai úton vagy elektronikus úton kell benyújtani.

 1. Postai úton a pályamunkát CD vagy DVD adathordozón, pdf formátumban, és kinyomtatott formában kell beküldeni. A postacím: Külügyminisztérium, Sajtó Főosztály, 1027 Budapest, Bem rkp. 47. A postai úton benyújtott pályázat beadási határideje 2012. július 16. (postabélyegző szerint)
 2. Lehetőség van a pályamű, a nyilatkozat és a jelentkezési lap (aláirt, beszkennelt) elektronikus beküldésére is a v4keklogo@mfa.gov.hu e-mail címre. Kérjük, hogy az elektonikusan megküldött anyagok esetén az e-mail tárgya tartalmazza az alábbiakat: „Logópályázat KEK V4”
Az elektronikusan beküldött pályaművek beérkezésének határideje: 2012. július 19.
Letölthető dokumentumok

A kitöltött nyilatkozatot és jelentkezési lapot minden esetben meg kell küldeni elektronikusan és ajánlott küldeményként postai úton is a megadott címre legkésőbb 2012. július 16-ig (postabélyegző szerint).

A beérkezett pályaműveken korrekciót nem tudunk elfogadni.

Általános elvárások az arculatok kapcsán

Vizualizáljanak lehetőség szerint minél többet az alábbi kulcsszavak közül:

 • zöld-természetes: a fenntarthatóság hangsúlyosan megjelenik a programban, a mezőgazdasággal és környezetvédelemmel együtt);
 • dinamikus: az elképzelések hangsúlyos elemei a tágabb értelemben vett régió fejlődési potenciáljának, perspektíváinak megjelenítése;
 • európai: az európai elkötelezettség megjelenítése;
 • regionális centrális (perem, vagy növekedési centrum) fekvésünk megjelenítése;
 • nyitottság-akadálymentesítés: a fizikai infrastruktúra, üzleti kapcsolatok előtt álló akadályok felszámolásának igénye, társadalmi mobilitás erősödése;
 • a régió sajátos, programban vázolt értékeinek megjelenítése: kreativitás; sokszínűség, hagyománytisztelet; szolidaritás;

Legyenek letisztultak és egyszerűek;

Legyenek könnyen felhasználhatók, többféle méretben, anyagon, felületen és színben (pl. honlapon és ajándéktárgyakon – válltáska/irattartó, jegyzettömb, USB-stick). Színes és fekete-fehér változatban is használhatóak legyenek

A pályázat elbírálása

A beérkező pályaműveket – a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján – 5 fős neves szakértőkből, illetve a Külügyminisztérium munkatársaiból álló zsűri bírálja el.

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye.

Díjazás

A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:

 • a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – bruttó 300.000 Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a logók és az arculati elemek teljes körű, kizárólagos külügyminisztériumi felhasználásának jogát;
 •  a Külügyminisztérium által szervezett sajtótájékoztatón bemutatjuk a pályamunkát és alkotóját;
 •  árajánlatot tehet a KEK és a V4 nyertes nagyarculati elemeinek elkészítésére.

További információk és feltételek

 • A pályázaton való részvétel díjmentes.
 • A határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes logó és arculati elem felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
 • Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíró számára egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély nevét és elérhetőségét.
 • A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
 • A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.
 • A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a kozkapcsolat@mfa.gov.hu e-mail címre küldött, az érdeklődő elérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések alapján áll módunkban válaszolni.