palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra horvátországi magyar állampolgárok számára

Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

 1.       Teljes szemeszteres részképzés

Azon személyek pályázhatnak, akik

  • szülőföldi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (magiszteri) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
  • legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester (magiszteri) képzésben résztvevőkre –, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

 A teljes szemeszteres részképzésre pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 8,00 – a mester (master) képzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor képzésük) utolsó 2 lezárt félévét kell figyelembe venni.

 A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

 Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzésen.

 Az ösztöndíj időtartama a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi szemeszterében (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

 2.      Részképzős tanulmányút

Azon személyek pályázhatnak, akik

  • szülőföldi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (magiszteri) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

 A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

 A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt szemeszterrel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel azonban nem vonatkozik a mester (magiszteri) képzésben résztvevőkre.

 Az ösztöndíj időtartama: 1 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzős tanulmányúton.

 A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva a Balassi Intézet határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

 A pályázatokat 2011. december 10-től lehet benyújtani.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2011. december 31-ig regisztráljon a http://sao.bbi.hu/login/registration ügyfélkapu oldalon! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a későbbi beiratkozási folyamat (kollégiumi beköltözés, ösztöndíjszerződés megkötése) megkönnyítését segíti. A regisztráció eredményeként a pályázó 2 napon belül „NEPTUN” kódot kap, melyet kérjük, szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező. Azon pályázók, akik korábban részt vettek a Balassi Intézet/Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával miniszteri ösztöndíjas képzésen, már rendelkeznek Neptun kóddal; ezt az Ügyfélkapu oldal „Neptun kód és jelszó segítség” menüpontjában ellenőrizhetik.

 A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. január 10. 15.00 óráig.

 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

 A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

 A pályázatokat személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Eszéki Információs Iroda
Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

.HR-31000 Osijek, Bartola Kašića 64

Pályázni az Eszéki Információs Irodában 2011. december 10-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu illetve a www.balassi-intezet.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:

Eszéki Információs Iroda  Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Prosszer Szanella ösztöndíj referens
Telefon: 00 385/ 31-275-134
Fax: 00 385/ 31-275-133
E-mail: informaciosiroda@net.hr

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

Bankszámla tulajdonos neve: Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Bankszámlaszám: Zagrebačka Banka 2360000-1101505109