palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

A felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 • Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése
 • nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése  (lásd! 11. melléklet)

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
 • a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);
 • komplex, projekt-arányos akadálymentesítés;
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;
 • az aktív turizmus4 és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3.,4.,vagy 10. számú melléklet) van lehetőség.

Támogatást igénylők köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4.11 vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

A felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból is állhat.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • Első szakasz zárása: 2017. június 12.
 • Második szakasz zárása: 2017. július 12.
 • Harmadik szakasz zárása: 2017. augusztus 14.19
 • Negyedik szakasz zárása: 2017. november 14.
 • Ötödik szakasz zárása: 2018. február 14.
 • Hatodik szakasz zárása: 2018. május 14.
 • Hetedik szakasz zárása: 2018. augusztus 14.
 • Nyolcadik szakasz zárása: 2018. november 14.
 • Kilencedik szakasz zárása: 2019. február 14.
 • Tizedik szakasz zárása: 2019. május 14.

Pályázz velünk! Most!

Pályázatírás!

Pályázati oldal: Pályázat nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására