palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat non-profit szervezetek működésének támogatására

A meghirdetett pályázati program célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

A KPMG 2017-ben is meghirdeti pályázati programjának célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínál oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára.

Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.

Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?

A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2018-as évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

  1. Pro bono szolgáltatás
  2. Adomány működési költség támogatására
  3. Lecserélt számítógépek

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési dokumentumok

Pályázat beadási határideje: 2017. november 10. 15:00
Eredményhirdetés: 2018. január 26.

A pályázatokat a megjelölt beadási határidőig az összes kapcsolódó melléklettel (ld. Jelentkezési dokumentumok) a cr@kpmg.hu e-mail címre várjuk.

A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt.

A pályázat benyújtásának technikai feltételei:

  • Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
  • Alapító okirat másolata
  • Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
  • Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
  • Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és közzétételről)
  • A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex, stb.

A pályázat weboldala: Pályázat non-profit szervezetek működésének támogatására