palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nyári egyetemi kurzus szervezésére

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája pályázatot hirdet – a Magyarország és partnerországaival kötött bilaterális oktatási munkatervekben és a „Felhívás külföldi állampolgárok részére magyar állami ösztöndíjra” („pool”) felhívásban meghatározottak alapján – magyarországi felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézmények által akkreditált szervezetek részére, nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására a magyar mint idegen nyelv, hungarológiai és tematikus (nem nyelvi) képzések témakörben, külföldi (nem magyar anyanyelvű) résztvevők számára.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 • 2, illetve 4 hetes kurzusok szervezése (magyar nyelvi kurzusok esetén 60-120 órában);
 • magyar nyelvi kurzus esetén a pályázónak minden szinten (pl. kezdő, újrakezdő, haladó, felsőfokú, stb.) induló képzést kell biztosítania;
 • tematikus (nem nyelvi képzésre irányuló), idegen- és magyar nyelvű kurzusok is meghirdethetők, de csak akkor, ha a kurzusok témája egyértelműen kötődik a magyar kulturális, művészeti, tudományos élethez és ezek bemutatásához. Konferenciák, nemzetközi szimpóziumok támogatására nincs mód;
 • a pályázónak teljes ellátást (szállás, étkezés) kell biztosítania a hallgatók részére és vállalnia kell a kurzusok magas szintű pénzügyi és technikai lebonyolítását.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

 • a kurzusok dátumának megjelölése, várható időtartama (2-4 hét);
 • tervezett ösztöndíjas keret, csoportok létszáma;
 • részletes programleírás, fakultatív programok részletes leírása;
 • oktatási tematika részletes bemutatása az oktatók megnevezésével;
 • 1 főre vonatkoztatott részletes pénzügyi költségvetés (kérjük itt részletezni az ellátási, oktatási, szervezési, fakultatív programok, taneszközök stb. 1 főre jutó költségét);
 • a kurzust szervező intézmény hivatalos megnevezése, címe;
 • a szerződést aláíró felelős személy neve, beosztása;
 • az intézmény bankszámláját vezető bank neve, pontos címe és a az intézmény számlaszáma.

Csatolandó dokumentumok

 • Oktatási anyagok 1 példányban. Amennyiben az oktatási anyag elektronikusan is rendelkezésre áll (pl. Word vagy PDF formátumban), kérjük, hogy ezt küldje el e-mailen a pályázati koordinátornak a bírálat megkönnyítése érdekében.
 • A pályázathoz kérjük csatolni – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14 §- a értelmében – a MÖB Iroda honlapjáról letölthető Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó intézmény nem esik összeférhetetlenségi korlátozás alá.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatot a pályázati űrlap mellékelésével kell benyújtani 2 elkülönített példányban (1 eredeti, 1 másolat), melyhez csatolni kell a felsorolt dokumentumokat. A pályázati űrlapot minden eltérő témájú/című kurzus esetén ki kell tölteni.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi címen:

Balassi Intézet, MÖB Iroda

1519 Budapest, Pf. 385

A borítékra kérjük, írják rá: Nyári Egyetemi kurzusok szervezése

KÖLTSÉGEK

A képzés költségeinek megtérítésére az ösztöndíjasok helyett, az ösztöndíjasok ösztöndíjának terhére, a képzést követően, utólagosan kerül sor a fogadó intézménnyel kötendő egyedi megállapodás alapján a Balassi Intézet részére kiállított számla ellenében.

A 2013. évre szóló pályázatok elbírálásánál kiemelt szempont a kurzusok költséghatékonysága. Ennek figyelembevételével köteles a fogadó intézmény a hallgató teljes ellátását (napi 3x-i étkezés, szállás, programok költsége, stb.) biztosítani.

Akkreditált képzések esetén a számlán külön tételként kérjük feltüntetni a képzés áfamentes költségét és a rendezvényszervezés költségét.

DÖNTÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS

A nyertes pályázókkal a munkatervek alapján a szerződéskötésre előreláthatóan 2013 júniusában kerül sor.

Azon nyári egyetemek programját, melyeket a MÖB elfogad, továbbítjuk a külföldi partnerek felé, és meghirdetjük a MÖB Iroda honlapján. A pályázatban nem szereplő, de megvalósításra kerülő kurzusokat nem áll módunkban ösztöndíjasok számára ajánlani. A pályázat MÖB által történő elfogadása nem jelent sem megkötött szerződést, sem garanciát az ösztöndíjas létszámot illetően. Az intézményeknek saját marketing-eszközeik segítségével is törekedniük kell önköltséges (vagy más forrásból finanszírozott) hallgatók toborzására, hogy a kurzus elindításához szükséges hallgatói létszám rendelkezésre álljon.

KAPCSOLAT

Pályázati koordinátor: Csáfordi Orsolya

Telefon: 06-1-384-9008

E-mail: orsolya.csafordi@bbi.hu, mob@bbi.hu,

HATÁRIDŐ: 2012. december 3. (A postai beérkezés határideje!)