palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat pedagógusok számára 2013. évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a JadVasem Intézetben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkársága felhívást intéz a magyarországi nevelési–oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézetben.
A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában  és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek hasznosításával.
Háttér: Magyarország tagja az International Holocaust Remembrance Alliance-nak (IHRA) és magára nézve kötelezőérvényűnek tekinti a Stockholmi Nemzetközi Fórum Holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben – többek között – ígéretet tesz a Holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a  holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben. Ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet és az EMMI között a2012-2013-as évekre. A holokauszt tanár-továbbképzés témában a magyar –  izraeli kapcsolat 16 éves múltra tekint vissza, és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettel, melynek keretében pedagógusok számára évente lehetővé vált, hogy izraeli továbbképzésen vegyenek részt holokauszt témakörben.
A pályázat tárgya: A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különös jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam  illetékes hatósága kiemelt prioritásnak tartja. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelés, a rasszizmus elleni, az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja. A magyar Holokauszt kutatás és oktatás mintaértékű a Jad Vasem Intézet kapcsolatrendszerében, és ezt a tudást, metódust ülteti át az Intézet általában a Kárpát-medencei holokauszt oktatásába is.
A pályázók köre:  Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott magyarországi székhelyűnevelési-oktatási intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok.
Pályázni az alábbi módon lehet:  A pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik a helyi igényeknek megfelelően olyan célokat szolgáló kezdeményezéseket valósítottak már meg, amelyek a nevelési-oktatási intézményekben folyó oktató, nevelő munkájában szignifikánsan megjelentek.
Szakmai mellékletek:
  • Rövid motivációs levél (maximum 1 A4 oldal, WORD formátumban)
  • Beszámoló a holokauszt témakörben eddig végzett munkáról – maximum 2 A4 oldal terjedelmű– (mint pl. a tanulók bevonásával történeti, helytörténeti kutatások; publikációk, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub vezetése, képzőművészeti, irodalmi, filmes feldolgozásban való közreműködés, WORD formátumban);
  • Tervezet arról, hogy a pályázó a továbbképzés tapasztalatait miként kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni (szakkör,továbbképzés, tanfolyam, tanóra keretében, taneszköz, projekt, kiállítás, forgatókönyv és más, hasonló formában) – maximum 2 A4 oldal terjedelemben (WORD formátumban).
A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint.
A pályázat forrása: az EMMI 7501330 számú, a Gazdálkodási Főosztályon kezelt Igazgatási kerete.
A pályázat jellege: nyílt pályázat
A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás:

  • A rendelkezésre álló keretösszegből a Támogató a pályázaton nyertes pedagógusok számára biztosítja az egyszeri Budapest-Tel Aviv közötti oda-vissza történőutazás és biztosítás költségeit.
  • A Jad  Vasem Intézet szakértőkkel, szakmai műhelyekkel, helyi közlekedéssel, az étkezéssel és a kétágyas hotelszobákkal felmerülőköltségeket biztosítja. A szemináriumi résztvevőket esetenként megkérhetik a tanfolyamhoz kapcsolódó olyan járulékos költségek kifizetésére, mint például a turista helyszínekhez kötődő belépődíjak, jegyek ára, melynek összköltsége a program ideje alatt a 30 USD-tnem haladja meg.
  • Egy intézményből maximum két pedagógus pályázhat.  Egy pedagógus önállóan egy pályázatot nyújthat be.Összevont igazgatású nevelési–oktatási intézmény esetén is maximum két pedagógus pályázhat.
Pályázat benyújtása:  A teljes pályázati dokumentáció beküldendő, amelyből  a szakmai mellékletek elektronikusan(WORD formátumú dokumentum) az oktatas.nemzetkozi@emmi.gov.hu e-mail címre, továbbá papír alapon 1–1 eredeti példányban az adatlap és a nyilatkozatok, illetve a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata a 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. szám alá az Oktatási Nemzetközi Főosztály részére.
Letölthető dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. éjfél (postai bélyegző, illetve az e–mail küldésének keltezése)
A pályázatot a megadott módon az EMMI Oktatási Nemzetközi Főosztály címére kell postai úton,  valamint elektronikusan (szakmai mellékletek  WORD formátumban) az oktatas.nemzetkozi@emmi.gov.hue-mail címre eljuttatni.
Postacím:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatási Nemzetközi Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.