palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Pályázat Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

A felhívás kódja: ROM-RKT-18

A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2018. január 15. 23:59 óra

A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

 • a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése;
 • a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

Pályázati komponensek:

A” komponens: A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatása

Az „A” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft,
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft,
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.

„B” komponens: Egynapos kulturális események támogatása (fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, hitéleti események, roma búcsúk, lelki gondozási események kulturális programjai, stb.) megvalósítását támogatja olyan módon, hogy az események során a roma kultúra mindenképpen megjelenjen.

A „B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

E komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani.

Az „B” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • települési szintű rendezvény esetén 5000 fő alatti lakosságszám esetén maximum 300.000 Ft,
 • települési szintű rendezvény esetén 5000 fő feletti lakosságszám esetén maximum 500.000 Ft,
 • megyei szinten maximum 700.000 Ft.

Támogatásban megyénként egy megyei szintű és településenként egy helyi szintű pályázat támogatható. Abban az esetben, ha egy településről megyei és helyi szintű pályázat is beérkezik, ezek közül csak egy támogatható, a bíráló bizottság döntése alapján, az összeg kimerítéséig. Budapesten egy fővárosi szintű rendezvény részesülhet támogatásban, mely megfelel a megyei szintnek, és kerületenként egy kerületi szintű pályázat részesülhet támogatásban, mely megfelel a települési szintnek.

A pályázók köre:

 • önálló jogi személyiséggel rendelkező roma, vagy eddigi tevékenységük alapján romákkal, roma kultúrával is foglakozó civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, továbbá alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 • közművelődési intézmények, a közművelődési feladat ellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma intézményeket, közösségi házakat –, valamint ezek fenntartói, vagy
 • nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik, amennyiben NEM központi költségvetési szerv a fenntartó.

A pályázatok benyújtási határideje:  2018. január 15. 23:59 óra

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatos további információkat az EMET munkatársa biztosít:
Siposné Szőcs Éva
romakultura@emet.gov.hu
+36 (1) 795 2400