palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Széll Kálmánt megjelenítő képzőművészeti alkotás elkészítésére

Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya pályázatot írt ki a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítésére.

A pályázat célja a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése.
Helyszín: a metrókijárat melletti gyalogos- és közlekedésforgalmi sík, burkolt felület kijelölt háromszöge (lásd melléklet).
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.
Letölthető információk Széll Kálmánról és a térről elérhetők a Budapest Galéria weblapján: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást, szállítást, engedélyezési költségeket és a tiszteletdíjat – maximum bruttó 36 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.
A terület kezelője a Budapesti Közlekedési Központ, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik.
Egyéb információ A BTM-Budapest Galéria kapcsolattartóitól kapható.

A pályázat jellege és a pályázók köre

A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.

A pályázók köre

 1. aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
  • aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
 2. A kiíró e műfajban referenciával rendelkező szobrászok és építészek, ill. tervezői csoportok részvételét várja.
 3. A pályázónak – alkalmassága igazolására – nyilatkoznia kell eddigi szakmai tevékenységéről.
 4. Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a Bíráló Bizottság vagy a második körös zsűri
  • döntésében résztvevők
  • a döntésben résztvevők hozzátartozója
  • a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Részvételi feltételek

 • a pályázat beadása határidőre
 • a második fordulóra elkészítendő modell beadása határidőre
 • nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőben történő átadása

A pályázat első 4 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Lebonyolító nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Lebonyolítója és Megbízója, valamint a szobor tulajdonosa, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére.
A nyertes pályamű költségmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.
A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

Letölthető dokumentum

szell-kalman-kozteri-palyazat

A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be. A kiírás 5.1. pontja alapján elkészített dokumentumokat digitálisan 2018. július 1. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre:szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.

A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + áfa díjat biztosít, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, az első körös Bíráló Bizottság és a második körös zsűri döntésének.
A beérkezett pályaműveket első körben 2018. július 13-ig értékeli az erre felkért 7 tagú Bíráló szakmai Bizottság, amelynek tagjai:

 • Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
 • Fialovszky Tamás építész
 • Bakos Ildikó szobrászművész
 • Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat – Főpolgármesteri Iroda
 • Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
 • Lantos Csaba projektvezető, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője
 • Dr. Vízkelety Mariann a Széll Kálmán Alapítvány által felkért Védnökségi Testület tagja

A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 4 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. július 18-ig megtörténik, az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti.
A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. szeptember 3. 16 órakor zárul. A beadás helyszíne: Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.

A végső döntés meghozatala:
Az első körben megjelölt 4 pályamű és a beadott modellek alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Széll Kálmán Alapítvány és a Megbízó által delegált tagokból álló második körös zsűri választja ki a nyertes pályaművet 2018. szeptember 21-ig.
A második körös zsűri kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket. Ebben az esetben az időpontot a második körös zsűri adja meg.
A pályázati végső győztest a Lebonyolító 2018. szeptember 26-in nevezi meg, az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A pályázat győztesével a Lebonyolító köti meg a kiviteli szerződést 2018. október 30-ig.
A szobor tervezett avatása: 2019. április 30.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázat Megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Benyújtandó munkarészek

 1. Első fordulóban történő részvételhez a pályaműnek a következőket szükséges tartalmaznia
  • látványterv
  • installálási és elhelyezési elképzelés
  • műszaki dokumentáció
  • műleírás
  • költségelőirányzat
  • rövid (PDF-formátumú) prezentáció a pályázó(k) saját munkásságról

Mindezek 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Széll Kálmán pályázat” kifejezést.

 1. Benyújtandó a második körben
  • 1:5-ös méretarányú köztes anyagból készített modell
  • részletes műleírás
  • árajánlat

A két forduló bírálatának szempontrendszere

  • a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
  • a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése
  • a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével
  • az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja és művészi kifejező ereje
  • az árajánlat – vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj – mértéke, a költségvetés realitása

Pályázat Széll Kálmánt megjelenítő képzőművészeti alkotás elkészítésére