palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vállalati K+F+I tevékenységek intenzitásának növelése érdekében

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A pályázat címe: Innovációs voucher.

A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-1000 db.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt javaslat a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint.

A támogatás mértéke:
– A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás
Az innovációs tanácsadásra és innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás és segédletek

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.

Pályázatírás

A pályázati honlap elérhetősége: Innovációs voucher