palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállítására

Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.

 • A Kollégium kifejezetten műemléki értékek védelmét kívánja támogatni és ösztönözni, a műemlék tulajdoni lapján szerepelő tulajdonosának támogatásával.
 • Nem nyújtható be egyidejűleg pályázat ugyanazon műemlékre vonatkozóan jelen pályázati felhívás 207135 és a 207136 altémájában.
 • A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó benyújtsa az örökségvédelmi hatóság jogerős engedélyét/jogerős építési engedélyt/jogerős restaurálási engedélyt, vagy a bejelentés tudomásulvételéről szóló hatósági nyilatkozatot abban az esetben is, ha hatósági kötelezéssel rendelkezik.
 • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja.
 • Támogatott pályázat esetén a pályázónak felelősséggel vállalnia kell, hogy a támogatással megvalósított veszélyelhárítási, állagvédelmi tevékenység eredményét 10 évig fenntartja, és a további veszélyhelyzet kialakulását megelőzi.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 34.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 8.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%

Altéma kódszáma: 207136/91

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek).

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. április 1.–2021. december 31.

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározott módon, az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

A megítélt támogatás 50%-a előlegként, a szerződés megkötését követően a pályázó által megadott finanszírozási ütemterv szerint kerül átutalásra. További 50% kifizetésére a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, a szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő elfogadó szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os Áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 10%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • építőipari kivitelezési költségek,
 • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén),
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • restaurálási költségek,
 • tervezői művezetés.

Pályázatírót keres?!
Pályázatírás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. április 3-án éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2871-es, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.

A pályázat teljes kírása: Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállítására