palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárítására

Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

A Kollégium kifejezetten műemléki értékek védelmét kívánja támogatni és ösztönözni, a műemlék tulajdoni lapján szerepelő tulajdonosának támogatásával.
Nem nyújtható be egyidejűleg pályázat ugyanazon műemlékre vonatkozóan jelen pályázati felhívás 207135 és a 207136 altémájában.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele az örökségvédelmi hatósági építési/restaurálási/örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat benyújtása.
A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja.
Támogatott pályázat esetén a pályázónak felelősséggel vállalnia kell az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 167.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 15.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%.

Altéma kódszáma: 207135/91

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, központi költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek).

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

  • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást
  • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
  • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. április 1.–2021. december 31.

Finanszírozás módja:

Az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor:

A támogatás utalása a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, a szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő elfogadó szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Részbeszámoló benyújtására maximum egy alkalommal van lehetőség, a pályázatban megadott finanszírozási ütemezés szerint. Az első részlet utalására a pénzügyi részbeszámoló elfogadása és a szakmai leírás benyújtása után kerülhet sor.

A pályázónak részbeszámolási igényét a pályázati adatlap 7. pontjában, az egyéb melléklethez feltöltött nyilatkozattal jeleznie kell.

Részelszámolást benyújtani maximum a támogatási összeg 50%-áig van lehetőség.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os Áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 50%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • építőipari kivitelezési költségek,
  • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén),
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • restaurálási költségek,
  • tervezői művezetés.

Pályázatírót keres?!
Pályázatírás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. április 3-án éjfélig lehet.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2871-es, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.

Teljes pályázati kiírás: Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására