palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

Az 1991-ben, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által Pécsi József fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal fotóművészek, fotóriporterek és alkalmazott fotográfusok pályakezdését, szakmai fejlődését. Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000 Ft összegű támogatást jelent 10 fő részére.

Az ösztöndíjat egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult

 • az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született fotóművész, fotóriporter, alkalmazott fotográfus (a továbbiakban: fotóművész), vagy
 • az az 1984. január 1-jét követően született fotóművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjban
  és
 • aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
 • aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott,
 • Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
 • A pályázat nyelve: magyar

A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

 • Adatlap
 • Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
 • Szakmai önéletrajz
 • Munkaterv (az ösztöndíjas időszak alatt, havi bontásban megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben)
 • Szakmai tevékenységet bemutató dokumentáció5, (pdf formátumban, max. 20 MB terjedelemben).
 • A pályázati dokumentációnak értelemszerűen nem része, de a pályázat érvényességi feltétele a szakmai tevékenységet bemutató műalkotások és a portfólió beadása is.

A szakmai munkásságot bemutató műalkotások és a portfólió beadásának, visszaadásának menete

Helyszín: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (Projectroom és Stúdió Terem)1065 Budapest Nagymező utca 8.

Beadás időpontja: 2021. január 29. (péntek) 10:00-17:00

Visszaadás időpontja: 2021. február 4. (csütörtök) 10.00-17:00

A jelzett időpontban át nem vett műalkotások tárolásáért a MANK Nonprofit Kft. őrzési és tárolási költséget számít fel.
A műalkotások oda-vissza szállításának költsége a pályázó művészt terheli.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás – Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. (szerda) 24.00 óráig!

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével. A pályázati anyag feltöltése 2020. december 21-től elérhető a www.alkotomuveszet.hu honlapon.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a fotomuveszetiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mail címen jelezheti!