palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pedagógusok együttműködésének támogatása

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére.

A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felhívása a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.
A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.

A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább két pedagógus), pályázatukban egy, legalább 7 hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák.

A pályázati felhívás bemutatása:

Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során. Az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott programok folytatásaként a külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.

A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.

A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.

A megszervezendő programok esetében feltétel a „2012 a külhoni magyar óvodák éve”, valamint a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve, programok keretében elkészített módszertani csomagok módszerei egyikének egyszeri alkalmazása.

A támogatás

Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:

 • a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére;
  • a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).
 • A támogatást természetes személyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.
 • A támogatás mértéke a négy megszervezett, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ.

Programonként vállalt gyerekszám:

 • 10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
 • 20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
 • 40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
 • 50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
  támogatási összeg.

A pályázat megvalósítási paraméterei

 • Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 10 millió Ft.
 • A pályázat megvalósítási időszaka: 2016. június–december.
 • A pályázat benyújtása: 2016. június 15. – 2016. július 15. közép-európai idő szerint déli 12.00 óra
 • A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2017. január 31.

Letölthető dokumentumok

Részletes pályázati kiírás: Pedagógusok együttműködésének támogatása 

További információk:

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Nagy Beáta szakmai referens
Tel.:+36 1 795 3218
E-mail: nagy.beata@bgazrt.hu

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy jelen pályázati felhívással kapcsolatban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai csak a nagy.beata@bgazrt.hu  e-mail címről indítanak és fogadnak leveleket.