palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Cultura Minoritatum Hungariae – Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért Díj

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár. Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez /bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)

A díjak átadására évente egyszer, a Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötődően december 8-án vasárnap kerül sor, melynek rangját a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja.
A Magyarországon honos nemzetiségek többségében amatőr előadói saját anyanyelvükön prezentálják, népszerűsítik sokszínű, gazdag hagyományaikat, egy-egy attraktív színpadi produkció által.

A díjak száma maximálisan 8 db lehet.
A díjat a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója adományozza.

A díjazásra szóló felhívás nyilvános.

A díjazásra jelöltek felterjesztése a csatolt jelölőlapon, valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.
A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Az elbírálás szempontjai:

  1. szakmai életút/életmű elismerése
  2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő tevékenysége
  3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön
  4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése
Letölthető dokumentum

A felhívás és a jelölőlap letölthető a www.nmi.hu honlapról, vagy igényelhető a 225-6043 telefonszámon.
A jelöléseket szíveskedjenek a Nemzeti Művelődési Intézet címére (postai és elektronikus lukacs.maria@nmi.hu úton is) legkésőbb 2013. október 30-ig.

Nemzeti Művelődési Intézet
„Nemzetiségi Gála”
Lukács Mária
Corvin tér 8.
1011
A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Bővebben: Pro Cultura Minoritatum Hungariae – Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért Díj