palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Programok szünet nélkül-pályázat szünidei program szervezésére

PeCsa pályázatA PETŐFI CSARNOK Kht. pályázatot hirdet fővárosi közművelődési, sport-, szabadidős, oktatási intézmények, non-profit szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozók részére a 2010-ben is megrendezésre kerülő Szünidödő „Programok szünet nélkül” nyári szünidei programjainak szervezésére. A pályázattal azokat a kezdeményezéseket kívánjuk támogatni, amelyek az általános iskolai korosztály szünidejének hasznos eltöltésében, a lehetőségek bővítésében, új formák kialakításában is részt tudnak vállalni.


Pályázni a 2010. június 16-tól augusztus 13-ig terjedő időszakra lehet, kizárólag hétköznapokon megrendezésre kerülő programokkal. (Azok a programok, amelyek június 16-e előtti, illetve augusztus 13-a utáni időpontban kerülnek megrendezésre, nem vehetnek részt a pályázaton.)

Olyan budapesti szabadidős programok megvalósítási tervét várjuk a pályázóktól, amelyek a gyerekek részéről nem igényelnek előképzettséget, megrendezésük kevésbé függ a gyerekek számától és nem bentlakásosak.

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a gyerekek többsége nem egyedül, hanem nagyobb testvérrel, szülővel, nagyszülővel vesz részt a programokon, ezért a tervezésnél ezt is kérjük figyelembe venni.

Előnyben részesítjük:

  • a gyerekek aktív részvételére, kreativitására épülő többnapos, programokat, amelyek az ismeretszerzésen túl magukban foglalhatnak a gyerekeknek nyújtandó, vagy éppen a gyerekek tevékenységével kialakítható szolgáltatásokat, akciókat is, valamint a saját anyagi forrással rendelkező pályázókat;
  • az egészséges életmód jegyében a mozgásos illetve sportprogramokat, melyek a Petőfi Csarnok főbejárata előtti sportpályákon kerülnek megvalósításra (pl.: kispályás foci, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, röplabda, asztalitenisz bajnokságok szervezése). A megrendezéshez szükséges eszközöket a Petőfi Csarnok biztosítja. (A részletek letölthetők a www.szunidodo.hu vagy www.petoficsarnok.hu honlapról).


A pályázóknak vállalniuk kell, hogy:

  1. a támogatott rendezvény a Szünidödő egyik elemévé válik. A kiíró az elfogadott pályázatok készítőivel – a megvalósításra, a támogatási összeg felhasználására – szerződést köt,
  2. a támogatás pozitív elbírálása esetén külön, egyedi felkérésre – számla ellenében, külön díjazásért – részt vesz a június 13-án megrendezendő Szünidödő Nyitóbulin. A Nyitóbuli a Petőfi Csarnokban kerül megrendezésre, a programot a Petőfi Csarnok állítja össze.

A megvalósításhoz nyújtott anyagi támogatáson túl biztosítjuk a programok széles körű propagandáját is (az általunk megjelentetett programfüzetben, valamint televíziós és rádióműsorokban).

A PÁLYÁZAT MÓDJA

Pályázni a letölthető űrlapon kell, amely tartalmazza:

  • a pályázó intézmény stb. nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, cégjegyzékszámát* és az ügyintéző nevét, telefonszámát (*a cégjegyzék-, vállalkozói igazolvány, illetve intézmények és egyéb szervezetek esetében a nyilvántartásba-vételi szám kitöltése kötelező!),
  • a saját program elnevezését, leírását, időtartamát, tervezett időpontját, helyszínét,
  • annak pontos megjelölését, hogy mely korosztálynak ajánlható a program,
  • a program teljes költségvetését,
  • az igényelt támogatás összegét,
  • a Nyitóbulira tervezett program rövid leírását és költségét.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie annak a pályázónak, aki a pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségek számláit nem tudja befogadni (elszámolni).

Az adatlapot csak pontosan kitöltve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!
A pályázaton azok nem vehetnek részt, akik bármely korábbi pályázatunkon nem számoltak el a megadott elszámolási határidőn belül!

A pályázatot kettő eredeti példányban, valamint elektronikus formában (szünidodo@petoficsarnok.hu) kell benyújtani.
A pályázati kiírás valamint az adatlapok letölthetők a www.petoficsarnok.hu, www.szunidodo.hu internetes oldalról, illetve személyesen átvehetők a Petőfi Csarnokban.

A pályázati keretösszeg  4 mFt.

A kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a szükséges mellékleteket postai úton vagy személyesen, lehet beküldeni az alábbi címre:

Szünidödő „Programok szünet nélkül” Pályázat
PETŐFI CSARNOK Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. május 14. 12 óra


A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

A benyújtott pályázatok elbírálását ifjúsági és közművelődési szakemberek javaslata alapján bíráló bizottság végzi.

További felvilágosítás munkaidőben a 251-7266/128-as vagy a 363-3730/128-as telefonszámon kérhető, valamint e-mail-ben: szunidodo@petoficsarnok.hu.

A pályázók 2010. május 17-ig kapnak értesítést az elbírálás eredményéről.

A végleges programok leadási határideje: május 19. 12 óra

A pályázat eredménye a   www.petoficsarnok.hu , valamint a  www.szunidodo.hu weblapokon is megtekinthető.

A nyertes pályázókkal a szerződéskötés 2010. május 25-26-án 10-16 óra között történik a Petőfi Csarnokban. Kérjük, hogy a szerződéskötéskor a pályázó aláírásra jogosult képviselője, illetve pályázati lebonyolító esetén mind a pályázó, mind pedig a pályázati lebonyolító képviselője személyesen jelenjen meg. A támogatás utalásának feltétele a szerződés aláírása. A támogatás folyósítása két részletben, 50%-os előlegnyújtás mellett, majd a pályázó pályázati elszámolását követően, 50%-os utófinanszírozási formában történik.

Letölthető dokumentum

szunidodo-palyazati-kiiras-2010

űrlap