palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ringató program módszertani továbbképzés pályázat

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.

Mindezen törekvések megvalósítására a lebonyolító szervezet továbbképzést szervez külhoni magyar magánszemélyek számára, akik külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy az általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát látnak el. A pályázat célja a Ringató Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen való részvétel biztosítása, valamint a továbbképzéshez kapcsolódó költségek fedezése. Azok, akik elvégezték a tanfolyamot és szeretnének a Ringató zenei nevelési program foglalkozásvezetői közösségéhez csatlakozni, a tanfolyam után egy rövid beszélgetésen, ún. alkalmassági vizsgán vehetnek részt, amely a pályázati kiírástól független. Akik az alkalmassági vizsgán megfelelnek, használhatják a Ringató védjegyet. A külföldön élő magyar védjegyhasználóknak nem kell védjegyhasználati díjat fizetniük. Az alkalmassági vizsgán való részvétel nem kötelező. A továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt adunk.

A pályázati felhívás tárgya: 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok részvételének biztosítása és támogatása a Ringató Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen.

Támogatható kiadások:

 • Az Alapkezelő a továbbképzéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:
 • a továbbképzésen való részvétel járulékos költségeinek fedezetére (utazás, vízum, biztosítás, kommunikációs költségek)
 • a továbbképzés hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).
 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: egyszeri 25 000 Ft/fő támogatási összeg.
 • A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
 • A támogatás utófinanszírozott, az Alapkezelő a képzésen való részvételt követően utalja át a támogatást a kedvezményezettek részére, legkésőbb 2013. szeptember 30-ig.
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban a továbbképzésről szakmai beszámolót benyújtani kötelező.
 • A továbbképzés részvételi költségeit (szállás, étkezés, szakmai programok, módszertani csomag) a lebonyolító szervezet biztosítja.
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb 25.000 Ft támogatásban részesülhet.
 • Pályázók köre:

  A 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként  óvodában vagy az általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

  A pályázat megvalósítási paraméterei:

  • Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 0,75 millió Ft
  • A továbbképzés megvalósítási időszaka: 2013. augusztus
  • A pályázat benyújtása: 2013. február 15. – 2013. április 5.
  • A továbbképzésen való részvétel szakmai beszámolójának benyújtási határideje: 2013. október 30.

   A pályázat benyújtásának formája:

  • A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

                                                kisiskolasokeve@bgazrt.hu     

  • Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32. A postára adás határideje: 2013. április 5.
  • pályázati adatlapot és a mellékleteket egy példányban kell beküldeni.
  • A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

  A pályázat formai követelményei:

  • Elektronikus levélben kérjük csatoltan megküldeni:
  • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (elérhető: www.bgazrt.hu; www.kulhonikisiskolasok.hu). Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázó aláírása igazolja, kérjük a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, .pdf formátumban csatolni.
  • Szakmai önéletrajz. Kérjük a szakmai önéletrajzot a pályázó aláírással ellátva, .pdf formátumban csatolni.
  • Munkáltatói igazolás (a munkáltató intézmény által kibocsátott, vagy a terület magyar pedagógus szervezetének igazolása). A dokumentum a pályázat benyújtásának napján nem lehet 30 napnál régebbi. A dokumentumot kérjük a pályázó aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.
  • Motivációs levél. Kérjük a pályázó aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.
  • Állandó lakhelyet igazoló okmány fénymásolata. Kérjük a pályázó aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.
 • Motivációs levél, amely alátámasztja, hogy a pályázó a megszerzett tudást óvodában, iskolában, a közművelődésben a külhoni magyar közösségek javára elhivatottan használni kívánja; vázolja a pályázó konkrét, erre vonatkozó terveit, valamint azok megvalósításának realitását bizonyítja. Kérjük a pályázó aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.
 • Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.
 •  A pályázati csomag elemei:

  • szakmai önéletrajz
  • munkáltatói igazolás
  • motivációs levél
  • állandó lakhelyet igazoló okmány
 • Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz
 • Letölthető dokumentumok

  adatlap 

  További információk:

  • a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
  • A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségeken: Bogdán Andrea Tel: +36-1-7955492, e-mail: andrea.bogdan@bgazrt.hu, vagy  kisiskolasokeve@bgazrt.hu

   

  Forrás: www.kulhonikisiskolasok.hu