palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Non-formális pedagógiai módszertani együttműködés pályázat

A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által és non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.

A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közti együttműködés ösztönzése, segítése. A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább 2 pedagógus), pályázatukban egy, legalább 8 hónapon át tartó, minimum 4, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák.

A pályázati felhívás tárgya

Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során.

A “2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” program keretében külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.

A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.

A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.

A megszervezendő programok esetében feltétel a “2012 a külhoni magyar óvodák éve” program keretében elkészített módszertani csomag módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto oldalról.

Támogatható kiadások:

 • Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:
 • a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére
 • a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).
 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.
 • A támogatás mértéke: a 4 db, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ. Programonként vállalt gyerekszám:
  • 10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
  • 20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
  • 40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
  • 50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt támogatási összeg (4 program összesen).
 • A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
 • A támogatás előfinanszírozott.
 • A nyertes pályázóknak az ösztöndíj-támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót kell eljuttatnia az Alapkezelőhöz, majd a program végső megvalósításáról 2014. január 31-ig egy szakmai beszámolót, valamint az egyes programokon a szülők/nagyszülők által kitöltött jelenléti íveket benyújtani kötelező.
 • Az együttműködő partnerek csak egy pályázatot nyújthat be, és a programba bevonni kívánt gyermekek száma átlagának függvényében: 60 – 120 ezer Ft támogatásban részesülhet.
 • Pályázók köre: A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, vagy Ausztriában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy az általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

  A pályázat megvalósítási paraméterei:

  1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 3 millió Ft
  2. A pályázat megvalósítási időszaka: 2013. májusdecember
  3. A pályázat benyújtása: 2013. február 15. – 2013. április 5.
  4. A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2014. január 31.

  A pályázat benyújtásának formája:

  • A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

  kisiskolasokeve@bgazrt.hu

  • Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32. A postára adás határideje: 2013. április 5.
  • A pályázati adatlapot és a mellékleteket egy példányban kell beküldeni.
  •  A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

   

  A pályázati csomag elemei:

 •  “Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz”
 • A pályázati felhívás, az adatlap és az útmutató letölthető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról.
 • Letölthető dokumentum

  További információk:

  • a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a “Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
  • A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségeken: Bogdán Andrea,  Tel: +36-1-7955492, e-mail:  andrea.bogdan@bgazrt.hu, vagy  kisiskolasokeve@bgazrt.hu