palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Salgótarján 100 éve város logópályázat

logópályázat felhívás

„Salgótarján 100 éve város” Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. közös logópályázata

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók számára „Salgótarján 100 éves város” egyedi logójának megalkotására. A pályázat célja a nevében is jelzett tematikához illeszkedő logó kidolgozása, mely könnyedén bármilyen arculatba, arculati elemre illeszthető.

Pályázók köre: bármely belföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.

A beküldött pályamunkák tartalma:

 • logó

A logó várható megjelenítési formáiból egy-egy bemutatása előny lehet a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

 • újság fejléc, reklámajándék
 • levélpapír, meghívó
 • rendezvény/fesztiválmegjelenés kellékei (rendezvényháttér, kültéri bútorok, zászló, sátor, stb.)
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),

Pályázat beérkezési határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat a Kiíró a 2021. szeptember 3-ig értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint:

 • A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
 • A város egy-egy nevezetességének, sajátosságának megjelenítése a logóban,
 • Az ötlet eredetisége, frissessége.

A díjnyertes pályázat 100.000 Ft pénzdíjban részesül.

Elvárások:

 • A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Salgótarján és a 100-as szám – minél kreatívabb – szerepeltetésével, színes, monokróm és inverz megjelenésben.
 • A logó legyen alkalmas különféle felületeken (print, online, képernyő) való megjelenésre.
 • A logó legyen könnyen azonosítható, letisztult, elegáns és markáns.
 • A logó érzékeltesse, szimbolizálja Salgótarján értékeit, esetleg múltját, ugyanakkor stílusában legyen jövőbe tekintő.

Pályázati feltételek:

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az elkészült pályaművek mellé emailben minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot. Ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők:

A logónak vektorosnak kell lennie. A pályaművek érkezhetnek AI, PDF, valamint jpg formátumban is (amennyiben vektoros grafikából lett jpg-be kimentve). A nyertes pályázó a logót vektorosan, AI, PDF, png és jpg formátumban rendelkezésre bocsátja a pályázat kiírója számára.

A pályázatokat benyújtani emailben lehet a 100@salgotarjan.hu e-mail címre, a tárgyban „logópályázat” megjelöléssel.

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 3.

A pályázat eredményét a kiíró Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapján (salgotarjan.hu és salgoremek.hu weboldalakon, 2021. szeptember 3-án 16 óráig teszi közzé).

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes logót és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

A kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.

Letölthető pályázati dokumentumok

Pályázati_adatlap

Pályázati_nyilatkozat