palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Segíts másokon és magadon is! – Pályázat társadalmi vállalkozást működtető vagy tervező nőknek

A pályázó feladata a társadalmi vállalkozás vagy – amennyiben még csak tervről van szó – a koncepció bemutatása.

Alapvető információk

Kiíró szervezet: Telenor Magyarország Zrt.
Közreműködő szervezet: NESsT
Beküldési határidő: 2012. július 31.
Pályázók köre: vállalkozónők, akik társadalmi vállalkozást működtetnek vagy terveznek.

A társadalmi vállalkozás definíciója
Olyan vállalkozás, amely

 • Termékei előállítása, értékesítése, illetve szolgáltatásai nyújtása során valamely égető társadalmi probléma megoldását is célozza, és üzleti tevékenységét az adott társadalmi céllal összhangban végzi.
 • Helyi közösségek fejlesztéséhez járul hozzá munkahelyteremtés, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzásegítés, csökkentett energia- és erőforrás-felhasználás, természetvédelmi tevékenység, illetve a víz vagy a levegő minőségének javítása révén.
 • Az üzleti szektorban tevékenykedik; a profitcél és társadalmi cél közti egyensúly megteremtésére törekszik, szem előtt tartva mind a pénzügyi fenntarthatóságot, mind a társadalmi hatást.

A pályázat tartalma
A pályázó feladata a társadalmi vállalkozás vagy – amennyiben még csak tervről van szó – a koncepció bemutatása.

A pályaműnek a következő témákat kell bemutatni:
Az 1. pontban mindenképpen a jelenleg is működő vállalkozását mutassa be. Amennyiben már jelenleg is társadalmi vállalkozást működtet, úgy a további pontokban is a jelenlegi társadalmi vállalkozásáról írjon. Amennyiben még csak tervezi, hogy vállalkozását társadalmi vállalkozássá alakítja vagy egy új – társadalmi – tevékenységgel egészíti ki, úgy a 2-6. pontokban az ezzel kapcsolatos terveit írja le.

1. A vállalkozás története és alapvető jellemzői:
a. Az alakulás időpontja;
b. Az alapító és az alapítás motivációja;
c. Jelentősebb fordulópontok;
d. A profilválasztás szempontjai.

2. A vállalkozás társadalmi hatása:
a. A vállalkozás küldetése;
b. A kritikus társadalmi probléma, amelyet a vállalkozás meg szeretne oldani;
c. A vállalkozás társadalmi hatása;
d. Hány fő dolgozik a vállalkozásban, illetve jut jövedelemhez a vállalkozás által?
e. Hány hátrányos helyzetű embernek generál jövedelmet a vállalkozás?

3. A vállalkozás piaca:
a. A vállalkozás célcsoportja, vevői, ügyfelei;
b. A vállalkozás versenytársai;
c. A marketing stratégia (termék, ár, értékesítés, kommunikáció) főbb elemei.

4. A vállalkozás működése
a. Munkamegosztás és felelősségek a vállalkozásban;
b. Szükséges és rendelkezésre álló erőforrások;
c. Milyen segítséget nyújt vagy nyújthat a mobilkommunikáció a vállalkozásnak abban, hogy társadalmi és üzleti célkitűzéseit elérje (pl. rugalmas, irodán kívüli munkavégzés lehetősége vagy a környezetvédelem).

5. A vállalkozás pénzügyei
a. A vállalkozás pénzügyi helyzetének vázolása: nyereségesség, likviditás.
b. Vett-e igénybe valaha külső pénzügyi segítséget, hitelt? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatai?
c. Pályázott-e valaha a vállalkozás? Ha igen, mik a tapasztalatai?

6. Tervek, jövőkép
a. Mik a vállalkozás középtávú üzleti céljai (3-5 év távlatában)?
b. Mik a vállalkozás középtávú társadalmi céljai (3-5 év távlatában)?
c. Milyen mobilkommunikációs eszközökre ruházna be a vállalkozás rövidtávon társadalmi céljai elérése érdekében (1 év távlatában)?

A beadás formája, módja és határideje:
A pályamunkát Word dokumentumként kérjük elkészíteni, másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel, Arial betűtípussal. A pályázat terjedelme 6-12 A4-es oldal.
A pályamunka beadásának módja: e-mailben kérjük elküldeni 2012. július 31-én, 24 óráig Horváth Annának az ahorvath@nesst.org címre. Minden beérkezett pályaművet egy munkanapon belül visszaigazolunk e-maiben. Amennyiben nem érkezik visszaigazolás, feltétlenül érdeklődjön telefonon, az (1) 267 02 31 számon.

A zsűri és az értékelés szempontjai:
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el:

 • Mészáros Anna, Széll Kálmán Alapítvány, NESsT kuratóriumi tag
 • Mészáros Andrea, Kék Madár Alapítvány, társadalmi vállalkozó
 • Nyéki Emőke, business coach, a NESsT Üzleti Tanácsadó Testület tagja
 • Varga Éva, NESsT
 • Kövesdi Csilla, Telenor Magyarország Zrt.

Az értékelés szempontjai:

 • A vállalkozás társadalmi hatása;
 • A vállalkozás működésének (vagy tervének) tudatossága és jövőképe;
 • A vállalkozás üzletképessége, üzleti fenntarthatósága;
 • Teljességre törekvés a fenti pontok tekintetében;
 • Élvezetes stílus.

Eredményhirdetés módja, díjak, nyeremények:

 • Az első három helyezettnek a Telenor Magyarország Zrt. mobilkommunikációs esz-közöket ajánl fel. Az első helyezett nyereménye ezen felül: egyéves Hipernet előfizetés, a FLOW PR személyre szabott közösségi média kurzusa
 • A díjakat a Telenor Magyarország Zrt. munkatársa adja át 2012. augusztus 20. után a nyertesekkel egyeztetett időpontban, egy később megnevezett helyszínen.
 • A díjátadó keretében a Telenor Magyarország Zrt. munkatársai röviden bemutatják a nyereményeket.
 • A díjazottak ezen túlmenően kommunikációs támogatást kapnak a Telenor Magyarország Zrt. közösségi oldalán, valamint a NESsT kapcsolatrendszerén keresztül.

Forrás: http://www.nesst.org