palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szakértői tanulmányutak oktatási szakembereknek

Az alprogram célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Oktatás és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transzverzális programok).

Pályázhatnak: oktatási és képzési szakemberek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Pályázati határidő: 2013. október 15.

Az alprogram célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül

  • elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben,
  • terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat,
  • összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Oktatás és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transzverzális programok).

A részt vevő országok köre: a 28 EU-tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Svájc és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Pályázásra jogosultak köre: Olyan szakemberek pályázhatnak, akik az oktatási és képzési rendszer valamely részét (általános, szakmai és műszaki oktatás és képzés) képviselik és képesek a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni.

Támogatható tevékenységek: A tapasztalatcsere 3–5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a részt vevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét pedagógiai területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line kurzuskatalógus tartalmazza.

 A tanulmányutak tématerületei:

  1. Az oktatás, a képzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése.
  2. A tanárok, az oktatók, valamint az oktatási és képzési intézményeket vezető szakemberek szakmai alapképzésének és továbbképzésének támogatása.
  3. A kulcskompetenciák elsajátításának támogatása a teljes oktatási és képzési rendszerben.
  4. A társadalmi integráció és a nemek közötti egyenlőség támogatása az oktatásban és a képzésben, beleértve a migránsok integrációját is.
  5. Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra.

Az a pályázó támogatható, aki:

  • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon (B2-es szinten) beszéli,
  • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével, s annak bemutatására is kész,
  • vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

Az elnyerhető támogatás összege: Az elnyerhető támogatás összege országonként változó, a tanulmányút hosszától függően. A támogatás az utazás, biztosítás, szállás, étkezés, helyi közlekedés, adminisztrációs és kommunikációs költségekhez járul hozzá. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ösztöndíjasnak hozzá kell járulnia a tanulmányút költségeihez.

Pályázati határidők2013. október 15. (postabélyegző dátuma), a 2014. március eleje – 2014. június vége közötti tanulmányutakra

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu